Jonas-KiriliauskasKovo 20 d. 16 val. ir jauni ir seni kviečiami į Šiaulių rajono jaunimo centre vyksiančią paskaitą su istoriku Jonu Kiriliausku. PASKAITOS TEMA: „ŠV. BRUNONO MISIJA...TĘSIASI". Jonas Kiriliauskas g. 1966 m., baigė Vilniaus Universiteto Istorijos fakultetą, dirbo istorijos mokytoju, dabar valstybės tarnautojas Šiaulių rajono savivaldybėje, laisvalaikiu tyrinėja Kuršėnų praeitį, aktyvus visuomeninėje veikloje, priklauso Lietuvos socialdemokratų partijai, Raudonojo Kryžiaus draugijai, LIONS klubui, domisi istorija, literatūra, filosofija, kinu, ruošiasi išleisti esė rinkinį.

1 Lietuvos geopolitinė gravitacija XI a. Kaimynai. Lietuvių visuomenė. Civilizaciniai skirtumai tarp Brunono ir Netimero visuomenių. Misijos.

2 Lietuvių krikštas ir opozicija jam. Zebedenas ir jo veiksmų motyvai. Misionierių išžudymas ar paprotinės teisės aktas.

3 Brunono misijos tąsa. Ką lietuviai žinojo apie Brunoną ir jo misiją, ką rašė lietuviškoji istoriografija.

4 Kristupo Zigmanto Paco kamaldulių vienuolynas Pažaislyje ir Šv. Brunono garbinimo kultas.

5 Šv. Brunonas ir tūkstantmečio paminėjimo programa. Poleminės pastabos.

Nepažįstat šv. Brunono? Pats laikas susipažinti!

Iki susitikimo, Agnė, Kasparas ir Jonas. LUNI KURŠĖNAI

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija