yes men2012 m. gegužės 27 d., sekmadienį, 20:00 val., Infoshope (buvusioje "Vydūno" mokykloje, Daržų g.18) Klaipėdos LUNI rengia filmo „The Yes Men Fix the World“ peržiūrą bei aptarimą. Tai bus LUNI auditorijos atidarymas Klaipėdos Infoshope. Filmas anglų kalba. Įėjimas per pagrindines (vakarines) mokyklos duris.

Renginys Facebook'e

„The Yes Men Fix the World“ dokumentinė komedija padaužišku stiliumi pašiepia šiuolaikinės visuomenės godumo kultą ir atvirai tyčiojasi iš didžiųjų pasaulio koorporacijų. Filmo autoriai apsimeta aukštas pareigas užimančiais bosais ar valdininkais ir grynu absurdu paverčia paties aukščiausio lygio verslo konferencijas.

Visų šių kultūrinių provokacijų tikslas – atakuoti laisvosios rinkos sudievinimo kultą. Linksmos, vėjavaikiškos ir iš pažiūros nekaltos „Yes Men“ akcijos iš tikro yra rimta politinė kapitalizmo kritika. Jos nusviedžia šalin korporacijų bosų ir aukščiausių politinių veikėjų aureoles bei apskritai kvestionuoja patį valdžios klausimą.

Atrodo, jog „Yes Men“ nieko ypatingo nedaro – jie tik labai dažnai taria autoritetingiems šio pasaulio galingiesiems būdingą sodrų „taip“. Tačiau vadovaudamiesi verslo logika ir nuolat kartodami „taip“, jie farsu paverčia ne tik atskirų korporacijų, bet ir viso kapitalistinio verslo strategiją. „Yes Men“ teigia, jog jų grupė siekia skatinti žmonių aktyvumą ir savarankiškumą, juk be valdžios ir stambiojo verslo atstovų desakralizacijos neįmanomas joks organizavimasis „iš apačios“.


              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija