Universitetų_darbuotojų_Aukštojo_Moxlo_ir_kitų_fakultetų_studentų_asamblėja.jpg

Studijos – ne “antroji pamaina”!

Gruodžio 11 d., penktadienį, 16 val., VDU Mažojoje salėje (Daukanto g. 28, Kaunas) – generalinė universitetų darbuotojų, “Aukštojo Moxlo” ir kitų fakultetų studentų asamblėja!

Renginys Facebook'e

Įsivaizduokite darbo pokalbį: darbdavys siūlo ketverius metus dirbti be užmokesčio, o už tai gausite “įgūdžius, reikalingus konkurencingam dalyvavimui darbo rinkoje” ir “buvimą dinamiškos, nuolat besimokančios bendruomenės dalimi”. Iš kur pinigai būstui, (sojos) kotletui, troleibuso bilietui ir katės maistui? Padės Tėvelio ir Mamytės bankas arba susirasite papildomą apmokamą darbą, t.y., būsite visiškai priklausomas nuo šeimos arba varysite dviem pamainom. Jei darbdaviui patiks pirmieji ketveri metai, kontraktas bus pratęstas dar dvejiems. Dar daugiau “įgūdžių” ir “dinamikos”! Jei drausmingai ištversite ir šiuos – po trijų mėnesių praktikos ir kompetentingos komisijos malonės tapsite “tikru” žemiausios grandies darbuotoju už 400-500 eurų per mėnesį. O jau po to aukščiau tik dangus!

Dabar įsivaizduokite, kad minėtas darbdavys ne tik nesiūlo jums algos, bet dar ir paprašo susimokėti už jo paslaugas. Tėveliai nebeturi, papildomas darbas nebeišneša – nieko tokio, valstybė ir bankai jums suteiks milžinišką lengvatinę paskolą…

Nieko neprimena?

Mes, “Aukštojo Moxlo” fakulteto studentai, sakome – gana! ir kviečiame visus į diskusiją-atvirą generalinę studentų ir universitetų darbuotojų asamblėją.

Kviečiame viešai aptarti tai, ką iš tiesų norėjome pasakyti Rugsėjo 1-ąją, kai įžūliai tapome VDU šventės dalimi. Problemos, kurias bandėme kelti, būdingos ne vien VDU. Jos kyla į viršų moksleivių ir studentų laiškais ministrei, diplomų deginimu, priekabiavimo darbe istorijomis, asmeninėmis tragedijomis, knibžda po aukštojo išsilavinimo kilmingumu, “verslumo laboratorijomis”, garbės daktaro vardais ir “tarptautiniais saitais”. Kviečiame ne(be)išsisukinėti, iškelti mūsų kasdienybes į dienos šviesą, nenorintiems jų matyti profesoriams, administratoriams ir ministerijoms tiesiai po nosimi. Studento, doktorantės, lektorės, fakulteto administratoriaus, universiteto leidyklos ar “Copy1” darbuotojos problemos nebegali likti “pavieniais atvejais”, nebegali būti atidėliojamos, turi būti sprendžiamos ne vienumoje, bandant prasisukti ar užsimiršti, o kolektyviai keičiant struktūrą, kurioje gyvename.

Asamblėjoje:

* paaiškinsime, kodėl kritiniais simboliais pasirinkome “Maximą” ir laimės ratą
* papasakosime, kaip prasidėjo ir vystėsi “Aukštojo Moxlo” byla
* kartu išryškinsime kasdienes problemas ir kritiką aukštojo mokslo sistemai
* kartu ieškosime būdų šioms problemoms spręsti – pirmųjų žingsnių pokyčių link
* imsime kurti realų veiksmų planą – atsvarą universitetų administracijų, ministerijų ir studentų atstovybių politikai
* po asamblėjos – vakarėlis (sekite spaudą)

Neužsiimsime “profesionalia” politika, nevaidinsime svarbiausio visuomenės elemento. Autonomiško mokslo esmė – nepaklusti nei laisvosios rinkos logikai, nei “žinojimo privilegijai”, ne atsiriboti nuo pasaulio, o kurti erdvę socialiniams pokyčiams. Prof. doc. dr. gali pasilaikyti svajingus pasisvaičiojimus apie akademinę laisvę, priklausančią daugiausiai nuo statuso dydžio, sau. Sprendimus priimsime tiesiogiai, ne per geriau už mus mūsų gyvenimus išmanančius “ekspertus” ir “atstovus”. Kartu galvosime ir diskutuosime, o po to kartu švęsime. Kova už studentų ir universiteto darbuotojų teises – ilga, reikalaujanti noro, pykčio, kantrybės ir energijos, o tai gali kilti tik iš tarpusavio palaikymo bei glaudžių studentų ir universiteto darbuotojų ryšių.

http://aukstasismoxlas.lt/

EN

Against the “double shift”!

December 11, 4 PM, VDU Mažoji salė (Daukantas st. 28, Kaunas): general assembly of students and university workers!

Imagine a job interview: the employer offers you an unpaid position for 4 years, all you will get is “skills to compete in the labour market” and “being part of a dynamic, constantly learning community”. Where will you get the money to pay rent, buy food and public transport tickets? If you accept the offer, you’re pressed to choose one out of two options: Ma&Pa or a second job, i.e., you either stay dependent on parents or work the double shift. If the employer is satisfied with you after those 4 years, your contract can be extended for two more. Which means even more “skills” and “dynamic community” (still no pay, though)! If you perform well during these two, and work really hard on your application, you may finally become a “real” blue-collar worker for 400-500 euros a month. And from then on, sky is the limit!

And now imagine the same situation, but the employer not only does not pay you, but you have to pay him. Parents are broke and the “second shift” just does not pay enough? Don’t worry, the banks and the state will grant you a huge loan…

Recognisable?

We, the “Aukštasis Moxlas” students, say – enough! and invite you to an open discussion-students’ and university workers’ assembly.

We invite you to hear, discuss, and expand the message that we tried to convey on the 1st of September, when we were rude enough to become a “part of VMU celebration”. The problems we pointed at are not particular to VMU. They keep on surfacing through students’ and pupils’ letters to the ministry, burnt diplomas, stories of sexual harrasment and personal tragedies. They swarm under the alleged nobility of higher education and hopes of “entrepreneurship”, under honorary doctorates and “international relations”. We invite you to bring them to clear daylight, shove it to the faces of professors, university administrations, and the ministry. Problems of students, lower-tier lecturers, administrators, janitors, copyshop or university publishing house workers must not be postponed or solved by individually getting by and forgetting about it. What we need is a collective change in the structure that is our lives!

At the assembly:

* we will explain the choice of “Maxima” and wheel of fortune as symbols of our critique
* we will talk a little on “Aukštasis Moxlas” court case
* together with you we’ll point the everyday problems of the higher education system
* together, we’ll look for real ways to solve these problems and start moving towards positive changes
* we’ll try to draw a clear plan of action which would establish an alternative to the policies of university administrations, ministries, and student associations
* party after the assembly (time and place to be announced)

Do not expect “professional” politics or centre-of-the-world attitudes. The autonomous higher education is the one that bows neither to the logic of the “free market” nor to its own privilege. Universities must not detach themselves from the world, they must become spaces for instigating social change. Let them professors keep their lofty speeches on “academic freedom” (so dependent on the size of their statuses) to themselves. We will make the decisions collectively and directly, without “experts” and “representatives” who allegedly know our lives better than we do. Let us think and discuss together, and then celebrate our moves. The long struggle for students and university workers’ rights will require desire, anger, patience and energy: we can only get and sustain those by strong personal relations and mutual aid.

http://aukstasismoxlas.lt/

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija