Lukas_DevitaKovo 30 d., antradienį, 18:30 val. LUNI pradeda bendradarbiauti su Kauno dailės fakultetu (KDF) ir rengia jame pirmąją Luko Devitos paskaitą apie ufologiją „Kosminė egzistencija, arba Laisvoji UFOlogija“. Paskaita vyks auditorijoje antrame aukšte (bus nuorodos), Muitinės g. 4. Tai bus bandymas apžvelgti bei patyrinėti NSO problemą socialinio-politinio gyvenimo kontekste, o taip pat siejant su ezoteriniais mokymais bei alternatyvaus mokslo idėjomis.

Renginys facebook'e

Lukas Devita – publicistas, pogrindinis muzikantas, ufologas, ( šiokiadieniais -)orientalistikos skaityklos darbuotojas; straipsnių ir esė muzikos, literatūros, ufologinėmis bei kultūros studijų temomis autorius.

Taip pat publikavo prozos, eilėraščių bei vaizdinių iliustracijų, pristatė originalių dainų soliniuose koncertuose bei projektuose su kitais muzikantais, dalyvavo eksperimentinės muzikos festivaliuose, įrašė keltą albumų derindamas elektroniniką su akustiniais instrumentais; vedė psichodelinio roko apžvalgas bei intuityvios muzikos vakarus. Prieš dešimtmetį kartu su Jonu Skendeliu inicijavo pirmąją lietuvišką paranormalių reiškinių bei NSO tyrimų interneto svetainę „San-taka/Astera“ (www.nso.lt).

Ufologija – paradoksali veiklos sritis: pasaulyje yra šimtai tūkstančių entuziastų ir tyrinėtojų, iš kurių daugybė rimtų mokslininkų, susibūrusių į bendrijas, asociacijas ar centrus visuose kontinentuose. Nėra šalies, kur nebūtų stebimi ir fiksuojami NSO ar kitos kosminės anomalijos, tačiau ufologija išlieka nepripažįstama oficialiuose akademiniuose sluoksniuose, o ir plačios visuomenės akyse tokia studijų sritis iki šiol dažniausiai tik kelia pašaipą. Tie, kas domisi NSO bei nežemiškomis civilizacijomis, įgauna „nepatikimumo“ reputaciją ir geriausiu atveju laikomi keistuoliais.

Šitoks dešimtmečiais gyvuojantis išankstinis nusiteikimas vargu ar gyvuotų visiškai natūraliai, jei ne „betoninė“ nepajudinama pasaulėžiūra, formuojama žiniasklaidos,  izoliuojant visuomenę nuo tikrų duomenų bei galybės faktų, susietų su NSO. Tai patvirtina ir tokie dezinformacijos projektai, kaip žymioji „Blue Book“ – JAV vyriausybės karinė iniciatyva, tirianti NSO ir vėliau „išviešinanti“ bylas cenzūruojant ir filtruojant informaciją. Teigiama, kad ir mokslinė fantastika, ypač kine, buvo skatinama aukščiausių valdančiųjų sluoksnių idant „sumėtyti pėdas“ ar pridengti išmone tai, apie ką baisu kalbėti kaip apie tikrą dalyką. Ironiška, kad dauguma „kosminių filmų“ inspiravo ir savotiškai parengė žiūrovą naujo lygio išvadoms bei požiūriams.

Tokiu būdu, gilindamiesi į NSO egzistavimo klausimus, neišvengiamai įneriame į politikos sferą, susiduriame su visuomenės bei žiniasklaidos manipuliacijomis ir pasaulio valdymo paslaptimis. Dauguma konspiracinių arba sąmokslo teorijų vienaip ar kitaip siejasi su NSO, slaptomis technologijomis bei nežemiškų civilizacijų egzistavimu. Atitinkamai svarbi tampa informacijos išviešinimo politika, tiek neformalios iniciatyvos, kaip „Disclosure Project“, tiek šiandieninis oficialios žiniasklaidos praktikuojamas gyventojų „pratinimas“ prie naujų „kosminių žinių“.

Norėdami tinkamai pasitikti sąmonės iššūkius, kuriuos mums meta praskridęs pro šalį ir dingęs juodoje naktyje NSO, mes atsiduriame vidiniuose ieškojimuose, abejonėse ar atradimuose, imamės vadinamųjų ezoterinių žinių, nes tai kartu ir dvasinė, mūsų įsitikinimų bei pasaulio suvokimo problema. Akivaizdu, kad išvien su apmąstymais, ar yra jie, atvykstantys iš kitų planetų, pasaulių ar matavimų, atsigręžiame ir į tai, kas esame mes patys, iš kur atėjome, koks iš tiesų žmonijos amžius. Mes, žemiečiai, taip pat esame neatsiejama Visatos dalis, mūsų būtis daug didesnė nei tvirtina racionalistinė pasaulietiška ideologija, pompuojanti primityvią televizijos žinių „tikrovę“, kuri riboja, izoliuoja mus nuo tikrų tiesų bei galių.

ufologija

Paskaitoje bus nagrinėjamos šios temos:

NSO sampratos, kronika, aktyvumas, naujų bei svarbesnių įvykių apžvalga, nežemiškų civilizacijų egzistavimo prielaidos;

klasikinės NSO istorijos;

sąmokslo bei priedangos teorijos, slapti projektai, sąsajos su globalistiniu pasaulio valdymu;

išviešinimo politika: dokumentų, susietų su NSO, atskleidimai bei pasaulio valstybių pasirengimas viešumui: motyvai ir galimi scenarijai;

NSO ir popkultūra

Žmonijos istorija ir nežemiškos civilizacijos:

paleovizito idėja ir mokslinių tyrimų bandymai;

anomaliniai istorijos įvykiai bei artefaktai;

nežemiškų bei antgamtinių būtybių vaidmuo ir reikšmė pasaulio šalių mitologijoje;

žmogaus kilmė, raida ir amžius – alternatyvūs požiūriai;

senųjų išnykusių civilizacijų hipotezės (Atlantida, Lemurija);

Mėnulio bei Marso anomalijos

Žemės paslaptys bei anomalijos:

gyvosios Žemės teorija – Gaia theory ;

„vidinės” tuščiavidurės Žemės hipotezė;

piešiniai javų laukuose (arba javų žiedai);

2012-ieji, apokalipsė, „paėmimo“ bei išganymo tikėjimai;

Atgal į save: žmogaus sąmonės ypatumai:

žmogaus sąmonės ypatumai

multidimensinė visata, laiko cikliškumas, pasaulio iliuziškumas,

kolektyvinės bei vienątinės sąmonės idėjos, „akašos duomenų bazė“;

paranormali komunikacija: telepatija, čenelingas;

sapnai, kaip artimiausia „kita tikrovė”; laikinas „išėjimas iš fizinio kūno“ (OBE) bei aktyvūs arba ryškieji sapnai (lucid dreams);

žvaigždžių vaikai, indigo bei vidinio vaiko idėja.

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija