marxismKauno LUNI kviečia į Kasparo Pociaus paskaitą „Autonominis marksizmas ir dirbančiųjų išsislaisvinimas“. Renginys vyks gegužės 26 d, ketvirtadienį, 18:00 val., „Irish Pub Fortas" bare, K. Donelaičio g. 65, Kaune.

Renginys facebook‘e

Šiuo metu visas pasaulis ir Lietuva išgyvena didelę ekonominę krizę, kurios šaknys glūdi ne tik šiuolaikiniame kapitalizme, bet ir pačių mūsų, kurie jam tarnaujame, nesugebėjime atsieti savo lūkesčių ir troškimų nuo tų, kurie mus valdo ir kontroliuoja.

Vieną iš tokio atsiskyrimo strategijų pateikė neortodoksinio – autonominio marksizmo judėjimas, XX a. septintajame-aštuntajame dešimtmečiais susiformavęs Italijoje. Šio judėjimo aktyvistų ir teoretikų nuomone, dirbančiųjų klasė turi priešintis kapitalizmui nepriklausomai, autonomiškai nuo tradicinių politinių partijų ir profsąjungų. Ši klasė nėra tik pasyvi kapitalizmo įsigalėjimo adeptė, liūdnu žvilgsniu stebinti, kaip iš po jos kojų slysta socialinės garantijos, viešosios erdvės ir jos pačios į valstybės avilį suneštas turtas. Priešingai, ji maištaudama ir trokšdama laisvės veržiasi anapus kapitalistinio „fabriko“ sienų.

Tam, kad toks maištas būtų suvaldytas, kapitalizmas turi nuolat reformuotis, pasiūlyti dirbantiesiems kažką naujo, užgrobti naujas teritorijas, kurstyti nesaugumą ir tarpusavio neapykantą tarp skirtingų orientacijų, religijų ir tautybių žmonių. Tuo tarpu valstybė „disciplinuoja ir baudžia“ dirbančiuosius, planuodama diržų veržimosi politiką, represuodama maištininkus, kurstydama nacionalizmą.

Valstybes primenančias partijų ir valstybinių geltonųjų profsąjungų hierarchijas keičia horizontalūs socialiniai judėjimai ir tinklai, įtraukiantys įvairias socialines grupes – pilietines iniciatyvas, socialinės atskirties grupes, jaunimo subkultūras, dirbančiuosius protinį ir fizinį darbą, namų šeimininkes, studentus, bedarbius, tuos, kurie už savo darbą gauna atlyginimą ir tuos, kurie jo negauna. Šie socialiniai tinklai savo gebėjimu komunikuoti, perteikti žinias ir emocijas (to šiandien reikalauja kiekvienas darbo skelbimas) ne tik kuria bendrinį intelektą, kuris tampa vis labiau emancipuotas (tai puikiai parodo „Wikileaks“ skandalas ir sukilimai arabų kraštuose). Jie kuria autonomines zonas, kuriose gali gyvuoti anapus valstybės ir kapitalo dogmų, eksperimentuodami kuria naują nekapitalistinę vertę – savivertę. Gal komunizmas čia ir dabar – reali ir įgyvendinama idėja, tiesiog tu niekad apie ją nepagalvojai?

Paskaitoje-diskusijoje kalbėsime apie tai, kodėl iš Lietuvos emigruoja žmonės, kodėl žmonės nepasitiki profsąjungomis ir kaip sukurti profsąjungas, kurios išties atstovautų žmonėms, kas yra „atsisakymas dirbti“, apie tai, kad darbo jėga turi tapti dirbančiųjų klase, kad žodis „dirbantieji“ savyje turi laikinumo atspalvį – jei kapitalistas priverčia tave dirbti, tai dar nereiškia, kad šį lažą turėsi eiti visą gyvenimą...

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija