klimkaGruodžio 18 d., antradienį, 18 val. Kauno Laisvasis universitetas kviečia į "Kultūrą", (Donelaičio g. 16, Kaunas) į Karolio Klimkos pamokėlę. Norint suprasti ir reaguoti į visuomenės ar asmeninio gyvenimo situacijas, negana žinoti keletą nuvalkiotų tiesų apie kapitalistinį išnaudojimą ir vartojimo žalą žmonijai. Reikia remtis tvirtais analizės ir interpretavimo principais. Šioje pamokėlėje norime parodyti materialistinės analizės privalumus paprastos ideologinės kritikos atžvilgiu.

Renginys Facebook'e

Televizijos loterijų šou diskursas – įdomus
atvejis, nes jam nebūdingos tos manipuliavimo priemonės (pvz., hiperbolizavimas, idealizavimas), kuriomis remiasi reklamos ir televizijos naujienų retorika. Loterijos nemanipuliuoja kaina, nežada savo „išskirtinės kokybės“, neslepia informacijos apie savo funkcionalumą, nekuria sensacijų, nemanipuliuoja žiaurumo ir sekso vaizdiniais. Be to, loterijų diskurso centre – „paprasti“ žmonės ir jų gyvenimo būdas, o ne idealizuota „aukštesnės klasės“ reprezentacija.

Jei loterijos atlieka ideologinę „smegenų plovimo“ funkciją (mūsų įsitikinimu – taip, atlieka), tai jos šitai daro subtilesniu būdu negu reklama ir kiti kasdienybę dominuojantys diskursai.

Loterijos yra klestintis verslas, kuriam pelnus neša įvairiausių socialinių sluoksnių ir turtinės padėties žmonių viltis gauti naudos iš atsitiktinumo. Nesunku demaskuoti loterijų verslą kaip „neskausmingo“ pinigų išviliojimo mašiną; tačiau kokia loterijos principo patrauklumo paslaptis? Gal ne atsitiktinai senovės graikai loteriją (burtų kelią) laikė patikimiausiu politinio gyvenimo organizavimo principu?

*Karolis pats kartais perka loterijos bilietus. Jis studijavo visuotinę literatūrą Vilniaus universitete; yra paskelbęs publikacijų kultūros ir politikos temomis, dėstė populiariosios kultūros analizės kursą Europos humanitariniame universitete, skaitė paskaitų ciklą „Celibato kultūra“ Laisvajame universitete. Kaune Karolis kalbės ne pirmą kartą: 2008 m. Vytauto Didžiojo universitete jis skaitė paskaitą „Pornografijos skonis“.

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija