kaunas trys kaziai 0LUNI kviečia pasivaikščioti po Laikinąją sostinę ir į ją pažiūrėti trijų Kazių akimis. Vaikščiosime po jų aprašytas Kauno vietas, aiškinsimės kūrinių atsiradimo kontekstus bei skaitysime eilėraščius. Pasiruoškite Mynthon ar dar kokių gerklę gaivinančių priemonių - skaitymai - interaktyvūs, t.y. kiekvienas ekskursijos dalyvis turės proga tapti vienu iš nepakartojamų Kazių ir apie Kauną papasakoti jų eilėmis.

Renginys Facebook'e

Iškeliaujame balandžio 20 d.,15 val. nuo Soboro.

„Yra šalis… galvijų nešventinto tvarto, politiškų prostitučių, sadistų, bizūno (tautiško ir svetimtautiško), spekuliacijos kūnu ir dūšia, žvėriškumo, – ta šalis mano tėviškė: pievos, arimai, pelkės, girios ir tarp pievų, arimų, pelkių, girių – liaudis, kurios galvą visa gauja tų nešventinto tvarto galvijų bjauroja. Tėvynė – motina, tėvynė – mylimoji, o tu – tėvynė tupykla. Tai faktas.“ (Kazys Boruta. Namas Nr. 13, 1928.)

Tais laikais, kai Kaunas didžiavosi savo sostinės titulu, tame kontrastų pilname mieste kūrė trys Kaziai - Kazys Boruta, Kazys Jakubėnas ir Kazys Binkis. Kaunas neišvengiamai tapo jų kūrybos dalimi; miestiečių ir atvykėlių gyvenimas, darbininkų kasdienybė ir aukštuomenės linksmybės, Kauno pastatai, vietos ir simboliai - visa tai mes galime rasti jų poezijos bei prozos eilutėse.

kaunas trys kaziai

 

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija