b_200_311_16777215_00_images_2013_luni_kaunas_ausrininkai.jpg

  • 2013 m. lapkričio 21 d. 19:00 Kęstučio g. 6, Punto Picerija.

Šios LUNI paskaitos tema – pirmoji visuotinė Lietuvos jaunimo – aušrininkų organizacija, veikusi 1910-1938 m. Aušrininkai būrėsi aplink „Aušrinės“ žurnalą, kuriame buvo spausdinama kairiųjų rašytojų ir poetų kūryba, straipsniai visuomenės, politikos, teisės, istorijos, ekonomikos temomis, taip pat pranešimai apie organizacijos veiklą Lietuvos miestuose, miesteliuose ir mokyklose.

Renginys Facebook'eAušrininkų organizacija, įsteigta kaip apolitiška švietimo ir jaunimo vienijimo organizacija, nuolatos keitėsi – pakrypo politine, socialistine linkme, palaikė laisvamanybės bei individualizmo idėjas. Apie 1925 m. aušrininkų organizacijoje ėmė ryškėti radikalus socialistų revoliucionierių maksimalistų sparnas, domėtasi anarchizmu.


Aušrininkai stengėsi kovoti su dvasininkijos įtaka mokyklose, bendradarbiauti su profesinėmis sąjungomis, valstietija, organizuoti mitingus, taip pat šviesti jaunimą, rengti viešas paskaitas.

Dėl savo laisvamaniškų idėjų aušrininkai nuo pat įsikūrimo konfliktavo su dvasininkija ir ateitininkų organizacija; dėl marksizmo kritikos bei pasisakymo už laisvąjį socializmą aušrininkai nesutarė su bolševikais. Aušrininkai dažnai kritikavo Lietuvos valdžią - kritikos sulaukė ir kairiosios partijos dėl savo nepakankamo kairumo, ir „fašistinis“ A. Smetonos režimas. Nepasitenkinimas tam tikrų asmenų vedama politikos linija senus aušrininkų organizacijos narius netgi privedė prie pasikėsinimo į vieno svarbiausių tarpukario Lietuvos politikos veikėjų gyvybę.

Kas buvo tas vos sveiką kailį išnešęs politikas, kokie mums žinomi kultūros veikėjai dalyvavo aušrininkų veikloje, kaip aušrininkai vykdė „kasdienes revoliucijas“ bei kitas įdomybes pristatys istorijos doktorantė Ugnė Marija Andrijauskaitė.

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija