b_850_478_16777215_00_images_iliustracijos_2014_kaunas_iwww_lt.jpg

 

Kovo 27 d., ketvirtadienį, 19 val. LUNI Kaunas kviečia į kavinę "Kultūra" (Donelaičio g. 16), į susitikimą su Vienos Didelės Profesinės Sąjungos idėją skleidžiančiais IWW nariais.

Renginys Facebook'e

Pasaulio Pramonės Darbininkai (Industrial Workers of the World, IWW) buvo įkurti 1905 m. Iš kitų to meto profesinių sąjungų ši išsiskyrė vienydama darbininkus nepriklausomai nuo lyties, odos spalvos, tautybės, kalbos ar darbovietės, o sprendimus priimdama tiesioginės demokratijos būdu. Tuo pačiu metu IWW skelbė Vienos Didelės Profesinės Sąjungos idėją, teigdama, kad tradicinių profesinių sąjungų organizavimosi principai, kuomet darbininkai organizuojasi išskirtinai pagal savo profesiją, yra tik dar viena kliūtis siekiant visų darbininkų solidarumo. Nuo pat įkūrimo pradžios IWW laikosi principo, išdėstyto konstitucijos preambulėje: "Dirbančiųjų ir darbdavių klasės neturi nieko bendro. <..> Kova tarp šių dviejų klasių turi vykti tol, kol pasaulio dirbantieji susiorganizuos kaip klasė, perims į savo rankas gamybos priemones, panaikins apmokamo darbo sistemą ir gyvens harmonijoje su Žeme."

Savo galios zenite, 1923-aisiais, IWW vienijo apie 100 000 darbuotojų ir buvo rimta revoliucinė jėga, tačiau dėl vidinių nesutarimų, susiskaldymo ir po Pirmojo pasaulinio karo prasidėjusių represijų prieš anarchistinius ir socialistinius judėjimus sunyko. Nors IWW ir nesukūrė pasaulinio dirbančiųjų judėjimo bei Vienos Didelės Profesinės Sąjungos, ji niekada nenuleido rankų ir išliko, kooperuodama ir solidarizuodamasi su kitais judėjimais. IWW ne tik užmezgė ryšius su įvairiais kairiaisiais judėjimais JAV, bet ir padėjo tokių judėjimų atsiradimui Europoje. IWW buvo sukūrusi kur kas platesnį projektą nei eilinė profsąjunga – jie siekė ne tik organizuotis darbo vietose, bet ir inicijuoti pokyčius visuomenėje. Netgi galima teigti, kad IWW labiau reikėtų laikyti ne profesine sąjunga, o socialiniu judėjimu – šiandien tokie šios organizacijos bruožai matosi dar geriau.

Šiuo metu Pasaulio pramonės darbininkų profesinė sąjunga turi apie 6 tūkst. narių. Po daugelio nuosmukio metų IWW atsigauna: visame pasaulyje plečiama jos veikla, iškovojamos naujos pergalės, o narių skaičius nuo 2001m. iki 2006m. išaugo beveik du kartus.

Ateik ir išgirsk apie IWW ir besikuriančią jos atšaką Lietuvoje iš pirmų lūpų. Skriauda vienam – skriauda visiems!

Daugiau sužinoti apie IWW Lietuvoje galima adresu http://iww.lt/, o apie LUNI veiklą Kaune ir Vilniuje - www.luni.lt.

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija