b_381_200_16777215_00_images_iliustracijos_2014_kaunas_holokaustas_lietuvoje.jpg

Balandžio 8 d., antradienį, 18 val. LUNI Kaunas kviečia į kavinę "Kultūra" (Donelaičio g. 16) diskusijai apie Holokausto atmintį su dr. Jolanta Mickute.

Renginys Facebook'e

J. Mickutė: "Paskaitoje aptarsiu vieną šiurpiausių Lietuvoje įvykdytų masinių žudynių — Holokaustą, tikslingą ir sistemingą Lietuvos (ir nemažos dalies Lenkijos) žydų išžudymą Lietuvos valstybės teritorijoje prie pamiškėse iškastų duobių ir fortuose. Apžvalgą pradėsiu nuo žydų situacijos nepriklausomoje Lietuvoje, kur jie sudarė 7 proc. (160 tūkst.) Lietuvos gyventojų. Aptarsiu antrojo Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio metu išaugusį antisemitizmą, sovietų vykdytus trėmimus bei Lietuvos Laikinosios Vyriausybės bendradarbiavimą su naciais getų kūrime ir Lietuvos piliečių žydų žudyme. Bandysiu ieškoti istorinių, politinių, socialinių ir religinių priežasčių, kodėl iš visų Europos kraštų Lietuvoje Holokaustą išgyveno mažiausiai žydų (istorikų turimais duomenimis, Lietuvoje buvo nužudyta daugiau nei 90 procentų žydų). Antroje paskaitos dalyje pereisiu prie sovietinės Lietuvos ir jos vyriausybės bei gyventojų atminties, susijusios su Lietuvoje įvykdytu Holokaustu ir mažutelyte Lietuvoje išlikusia žydų bendruomene (3,5 tūkst.).

Glaustai aptarsiu ir Holokausto atmintį bei minėjimą šiuolaikinėje, nepriklausomoje Lietuvoje.

Paskaita truks apie 35-40 minučių. Po jos seks diskusija."

J. Mickutė baigė doktorantūros studijas JAV Indianos universitete, kur apgynė daktaro disertaciją Rytų Europos ir Rusijos žydų istorijos tema ,,Modern, Jewish, Female: The Politics of Culture, Ethnicity, and Sexuality in Interwar Poland, 1918-1939”. Judaikos magistro mokslus išėjo Oksfordo universitete. Po doktorantūros studijų J. Mickutė vienerius metus dirbo Žydų istorijos centre Niujorke, o praėjusius akademinius metus praleido dirbdama Frydricho Šilerio universitete esančiame Imre Kertesz institute Vokietijoje. Nuo šių akademinių metų ji dirba dėstytoja Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus jidiš institute.

Pranešėja viliasi, kad paskaitos dalyviai ir svečiai iš anksto perskaitys ar bent perbėgs akimis:
* ištraukas iš Kazimierio Sakovičiaus ,,Panerių dienoraščio” (The Ponary Diary, 1941-1943) http://en.file-upload.net/download-8768326/Skaitymas.no.1.pdf.html http://en.file-upload.net/download-8768364/Skaitymas.no.2.pdf.html
* 1941m. liepos 4d. Lietuvos Laikinosios Vyriausybės posėdžio protokolą http://en.file-upload.net/download-8768389/Laikinoji-Lietuvos-vyriausybe_1941m..pdf.html
* bei vieną puslapį iš Kauno getą ir Holokaustą išgyvenusio Abraomo Torio dienoraščio (The Holocaust: The Kovno Ghetto Diary) http://en.file-upload.net/download-8768440/Tory_Kovno-Ghetto-Diary.pdf.html

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija