b_200_267_16777215_00_images_iliustracijos_2014_kaunas_kairo_graficiai.jpg

Trečiadienį, balandžio 16 d., 18:15 LUNI Kaunas renkasi į BO (Muitinės g. 9) antrąjį aukštą antropologės Ievos Zakarevičiūtės paskaitai apie politinius Kairo grafičius.

Renginys Facebook'e

I. Zakarevičiūtė: "Revoliucinis ir post-revoliucinis periodas Egipte sukūrė įvairialypę bei gyvą viešąją erdvę, kuri ilgainiui tapo komunikacijos vieta skirtingoms visuomenės socialinėms grupėms. Čia naujos idėjos ir koncepcijos metė iššūkius įsisenėjusioms, visiems suprantamoms, tačiau nebūtinai priimtinoms kategorijoms. Tokioje idėjų, prieštaravimų, protestų bei kūrybiškumo atmosferoje ilgainiui susiformavo Kairo politinio graffiti žanras, kuris ilgainiui tapo revoliucijos integralia dalimi.

Netrukus po jo gimimo, politinis graffiti tapo glorifikuotu bei romantizuotu revoliucinės kovos įrankiu, graffiti menininkai suvokti kaip pasipriešinimo kovotojai: visų pirma prieš senąjį režimą, vėliau prieš armiją, galiausiai prieš musulmonų broliją; o jų darbai tapo revoliucijos duokle revoliucijai bei jos iliustracijomis. Politinis graffiti Kaire įgavo didelę simbolinę galią, o kartu su ja ir didelį žurnalistų bei tyrėjų dėmesį.

Tačiau toks Kairo graffiti suvokimas kaip silpnesniojo pasipriešinimas dominuojančiajam (dominated vs. dominator) nuošalyje palieka daugybę šalutinių žinučių, nuostatų, ar socialinio elgesio ženklų. Kairo graffiti nėra tik revoliucinė rezistencinė kova. Tai plati komunikacinė erdvė, kurioje diskutuojama, aptariamos tarptautinės politikos realijos, moterų teisės ar socialinė politika, palaikomos futbolo komandos, šlovinami didvyriai, cituojama poezija ar Koranas.

Šiandienos Kairo graffiti - tai plati bei pliuralistinė viešosios nuomonės erdvė, per kurią galima iš dalies pažinti visuomenę, bei jai rūpimus klausimus."

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija