K. Dambrauskas: „Czesławo Miłoszo kūryba Hannah Arendt politinės filosofijos kontekste: Vilniaus polis“

Balandžio 27 d., sekmadienį, 18 val. kavinėje "Kultūra" (Donelaičio g. 16) vyks LUNI Kaunas paskaita apie politines įžvalgas į Czesławo Miłoszo kūrybą. Lektorius - VU Literatūros antropologijos ir kultūros studijas bebaiginėjantis Karolis Dambrauskas.

Renginys Facebook'e

K. Dambrauskas: "Aptardama Marcelio Prousto kūrybą, Julia Kristeva yra teigusi, jog autoriaus kovą su skaldančiu galima laikyti galynėjimusi su modernybės padariniais. Anot jos, Proustui „rūpi įkurti pasaulį, kuriame jo skaitytojai gali ateiti ir bendrauti lyg jie būtų šventoje vietoje: pasaulį, kuriame jie gali atrasti darną tarp laiko ir erdvės ir kuriame jų svajonės gali būti realizuotos, vietą, kurios taip trūksta moderniojoje tikrovėje.“ Šia prasme atrodo suprantamas paplitęs „Prarastojo laiko beieškant“ lyginimas su katedra.

Remdamiesi J. Kristevos pasiūlytu M. Prousto kūrybos interpretacijos pavyzdžiu, teigiančiu, jog autoriaus kūryba iškyla kaip modernybėje pasigendama sakrali vieta, kaip paskutinė katedra, bandysime, pasitelkdami H. Arendt politinę filosofiją, apmąstyti Cz. Miłoszo kūrybą politiniu požiūriu.

Kaip rašytojo kūryboje Vilniui skirti tekstai gali mums padėti susigrąžinti ikimodernų politinį patyrimą? Daroma kiek avantiūristiška prielaida, jog Miłoszo kūryba, taip pat kaip ir M. Prousto „Prarastojo laiko beieškant“ atveju, pasiūlo mums ypatingą vietą, tik, skirtingai nei katedros atveju, čia skaitytojas patenka į antikinę agorą, į savotišką daugiabalsį antikinio polio atitikmenį senosios Lietuvos tradicijas menančiame Vilniuje."

Susidomėjusiems lektorius rekomenduoja prieš paskaitą perskaityti Miłoszo eilėraštį "Miestas be vardo". Jį rasite čia: http://txt.do/tylb

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija