religulousSpalio 25 d., pirmadienį, 18:00 val., PAS salėje (Klaipėdos g. 31, Panevėžys) LUNI kviečia žiūrėti „Borato“ režisieriaus Larry Charleso 2008 m. susuktą linksmą antiklerikalinę juostą „Religulous“. Filmo pavadinimas sudėliotas iš dviejų panašiai skambančių žodžių – „religious“ (religingas) ir „ridiculous“ (juokingas). Tai interviu su įvairiais religingais žmonėmis virtinė, kurią vienija filosofiniai apmąstymai keliaujant pas kitą pašnekovą. Filmas bus rodomas anglų kalba, peržiūroje dalyvaus kun. Algirdas Dauknys.
 
Renginys facebook'e
 
 
Pagrindinis filmo veikėjas – JAV komikas ir televizijos pokalbių šou vedantysis Billas Maheris – netikinčiojo žmogaus akimis žvelgia į įvairias religijas ir bando rasti atsakymą į klausimą „O kodėl žmonės vis dėlto tiki?“. Jis keliauja per pasaulį ir susitinka su žmonėmis, kurie reprezentuoja tikinčiųjų daugumą, – įvairaus plauko atsivertėliais, religiniais fanatikais, dešiniaisiais politikais, religiniais lyderiais bei paprastais bažnyčių lankytojais.
 
Deja, nė vienas iš kalbintų tikinčiųjų filme nesugeba atsakyti į jiems užduotus tiesius klausimus, o B. Maheris pasirodo kur kas labiau išprusęs ir artimiau susipažinęs su religiniais raštais nei tie, kurių jis klausinėjo. Tad ar nuostabu, jog pasaulis ir toliau smagiai juokiasi iš tikinčiųjų, visiškai susipainiojusių savo atsakymuose ir iš tiesų nesugebančių pagrįsti savo tiesų.
 
Filmo režisierius, užimdamas kritinio mąstytojo poziciją, nubrėžia dvi žmonijos vystymosi kryptis: „Arba mes išmoksime abejoti ir klausti, arba išskersime vienas kitą!“. Įdomu, kad šiame filme atsirado vietos ir Lietuvai. Lietuva paminėta kaip šalis, kurioje labiau tikima ne evoliucija, o Biblijose aprašyta žmogaus kilme.
 

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija