LUNI Panevezys2008 m. gruodžio 1 d. (pirmadienį) 17 val. kviečiame į pirmąsias Laisvojo universiteto (LUNI) paskaitas Panevėžyje, kurios vyks Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje (Respublikos g. 14, Panevėžys) konferencijų salėje. Paskaitų ciklą Panevėžyje pradės Alfridas Pajuodis. Jis papasakos apie laisvųjų universitetų veiklą Lietuvoje ir Europoje.

Kas yra LUNI? LUNI – neformali bendruomeninė iniciatyva, siekianti suburti asmenis ir jų grupes, aktyviai veikiančius akademinėje ir socialinėje terpėje, skatinti juos dalintis žiniomis ir patirtimis, kurti alternatyvas nusistovėjusiam švietimo modeliui, motyvacijai, disciplinai. Laisvasis universitetas (LUNI) jau daugiau kaip du mėnesius sėkmingai vysto savo veiklą Vilniuje ir Alytuje.

Universiteto studentu gali tapti kiekvienas, nestokojantis žingeidumo, na, o dėstytoju – bet kas, turintis ką pasakyti. Paskaitų metu be studentų ir dėstytojų kas savaitę susitikę žmonės mokosi vieni iš kitų, dalinasi informacija bei formuoja tolimesnių užsiėmimų temas.

Neformalus, laisvas, tolerantiškas bendravimas, dalijimasis patirtimi ir mintimis, lygiateisiškumas tarp dėstytojų ir studentų, kritinis mąstymas – Laisvojo universiteto (LUNI),kaip savanoriškos bendruomeninės iniciatyvos, veiklos pagrindas.

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija