Donatas_PaulauskasDonatas Paulauskas – humanistas, laisvasis žurnalistas, eseistas, žmogaus teisių aktyvistas. Šiuo metu mokosi Mykolo Romerio universitete. Domėjimosi sritys – sociologija, postmodernizmo teorija, literatūra, žmogaus ir LGBT teisės, politika ir pilietinis aktyvizmas.

LUNI užsiėmimas vyks 2009 11 19, ketvirtadienį, 18:00 val., klube „Satta", Vilniaus g. 16 (greta „Lietuvos ryto“ redakcijos).

Šiandien Lietuvoje homoseksualumas yra viena iš svarbiausių aktualijų. Nepilnamečių apsaugos įstatymas, sukėlęs tarptautinį ir vietinį rezonansą, atgaivinęs diskusijas apie homoseksualumą, tapo puikia proga pasireikšti kolektyvinei sąmonei ar visuomenės pozicijai homoseksualų atžvilgiu. Minėtas įstatymas ir po jo sekusios apologinės diskusijos buvo lyg indikatorius, kuris reprezentavo visuomenėje vyraujančias normas, stereotipus, mitus, nesupratimą ir netoleranciją.

Paskaita nebus skirta homoseksualumo biologinės kilmės tyrinėjimui bei aiškinimui – tai biologų ar kitų mokslininkų prerogatyva. Šiuolaikinėje visuomenėje, kai į viešumą išeina vis daugiau homoseksualių žmonių, daug svarbiau yra socialinis homoseksualumo aspektas, kurio analizė leidžia suprasti dabartinę homoseksualių žmonių padėtį visuomenėje.

Ši apžvalginė-analitinė paskaita skirta visiems: tiek homoseksualų „priešininkams“ (aptarsime ir paneigsime homoseksualių žmonių stereotipus bei įvaizdžius, kalbėsime apie socialinę sąveiką, gyvenimą pliuralistinėje visuomenėje, pažvelgsime į problemų sprendimus per humanizmo ir egalitarizmo prizmę), tiek homoseksualių žmonių bendruomenei (kalbėsime apie slepiamą seksualinę orientaciją, viešo homoseksualumo būtinybę, homoseksualų padėtį visuomenėje, socialinius ryšius).

Numatoma aptarti šias problemas:

Mitai, stereotipai, įvaizdžiai

 • Kodėl homoseksualai reikalauja „išskirtinių teisių"?
 • Kodėl jie propaguoja „amoralų" gyvenimo būdą?
 • Kodėl homoseksualų „daugėja"?
 • Ar tikrai homoseksualumas yra „gamtos klaida"?
 • Ar homoseksualumas – normalu?
 • Homoseksualumas ir pedofilija; homoseksualumas ir seksualinis iškrypimas

Homoseksualumas – privatus / viešas

 • Kodėl homoseksualai viešinasi? Kodėl jie rengia paradus, eitynes?
 • Skirtis tarp viešai deklaruojamo (atsivėrimo) ir privataus homoseksualumo Lietuvoje
 • Viešo homoseksualumo (atsivėrimo) būtinybė ir privataus homoseksualumo žala dabartinėje Lietuvoje

Socialinė sąveika: homofobija

 • Natūralūs socialiniai ryšiai – ar jie egzistuoja?
 • „Kito“ (ir savęs) baimė
 • Tolerancija kaip paslėpta diskriminacija
 • Naujos sąvokos ir naujos sąveikos būtinybė

Socialinė atskirtis: marginalizacija

 • Patriarchalinė ir egalitarinė visuomenė
 • Homogeninė visuomenė: centras ir periferija
 • Galia ir subordinuotas (pavaldus) homoseksualumas viešajame Lietuvos diskurse
 • Socialinė atskirtis ir diskriminacija: reali ir reglamentuota

Vertingos nuorodos:

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija