luni autonomizmo skaitymo grupeKetvirtadienį, vasario 11-ąją, 18 val., visus tuos, kuriems patinka skaityti įvairius tekstus ir apie juos diskutuoti, Laisvasis universitetas kviečia į Vilniuje esančios kavinės „Balti drambliai” (Vilniaus g. 41) galinę salę. Čia įvyks antrasis autonomizmo – neortodoksinio marksizmo, radikalios naujųjų socialinių judėjimų srovės – skaitymo grupės susitikimas.

Renginys facebook'e

Pirmajame susitikime diskutavome apie du Stevpheno Shukaičio tekstus ir bandėme išsiaiškinti, kas užšifruota autonomijos sąvokoje. Sužinojome, kad du tarpusavyje neatsiejami elementai – angažavimasis socialinei kovai, įsiliejant į naujus radikalius kolektyvus ar bendruomenes, ir paties individo galimybė laisvai reikštis judėjime – grindžia autonomistinį saviorganizacijos principą. Taip pat užsiminėme apie kompozicijos sampratą ir pabandėme paspekuliuoti ta tema kalbėdami apie naujausių laikų Lietuvos istoriją.

italu autonomistaiAntrajame susitikime skaitymų grupės dalyvių pageidavimu daugiau dėmesio bus skirta autonomizmo istorijai. Alexo Aspdeno straipsnyje, skirtame XX a. 7-ojo dešimtmečio neramumams Italijoje, kurie ir pagimdė autonomizmą, kalbama apie studentų kovas ir universitetų okupacijas, o taip pat – darbininkų streikus, kuriuose pasirodė naujai susiorganizavusi, laisva ir norinti gyventi sau dirbančiųjų klasė. Tokios socialinės kovos dirbančiųjų tarpe neišvengiamai griovė tiek valdžiai tarnaujančių profsąjungų, tiek pačios valdžios autoritetą.

Kitas straipsnis – tai Gary Kinsmano pateiktas įvadas į autonomizmo problemas. Jame paaiškinami skirtumai tarp tradicinio ortodoksinio marksizmo ir autonomizmo, taip pat – naujas požiūris į kapitalizmą; pastarasis, pasak autonomistų, neveikia ir nesikeičia savaime, jo krizes ir pokyčius lemia stiprios dirbančiųjų klasės socialinės kovos. Išryškintas ir autonomizmo vaidmuo per pastaruosius dešimtmečius kilusiuose judėjimuose – nuo lesbiečių ir gėjų iki Meksikos zapatistų. Straipsnio pabaigoje kalbama apie kintančią autonomizmo politikos sampratą: vietoj revoliucijos ar sukilimo šios srovės atstovai akcentuoja žmonių galią veikti ir kovoti, kurti naujas alternatyvias erdves, nuolat priešintis kapitalistinei sistemai ir priversti ją keistis.

Skaitymo grupėje kviečiami dalyvauti visi šiuolaikiniais socialiniais judėjimais besidomintys žmonės. Tokių grupių dalyviai savarankiškai skaitys įvairius savo pasirinktus tekstus ir apie juos diskutuos susitikimuose. Grupės organizatoriai nori, kad perskaityti tekstai suteiktų dalyviams intelektualinės drąsos, ugdytų kritinį mąstymą, galbūt net padėtų atsakyti į kasdienybėje kylančius klausimus.

Tekstai, kuriuos aptarsime ketvirtadienį:

1. Alex Aspden „1962-1973: Darbininkų ir studentų kovos Italijoje“ (angliškai)

2. Gary Kinsman „Revoliucinė politika: autonominio marksizmo pamokos“ (angliškai)

arba Gary Kinsman „Revoliucinė politika: autonominio marksizmo pamokos“ (rusiškai)


              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija