nudismŠių metų vasario 15, pirmadienį, 18:00 val., „ARTotekos“ kūrybinėse dirbtuvėse, A. Strazdelio g. 1, rengiama LUNI paskaita „Nudizmo filosofija ir kultūra“. Lektorius –Lietuvos nudistų bendruomenės atstovas, nudistų portalo www.nudizmas.lt autorius Šarūnas.

Jis pateiks nudizmo idėjų apžvalgą, supažindins su nudizmo filosofija, kultūra bei teisine aplinka. Lektorius trumpai apžvelgs didžiausias nudistų organizacijas, jų žiniasklaidos priemones bei organizuojamus renginius. Pakalbėsime ir apie nudistų turizmą bei poilsiavietes.

Renginys facebook'e

Nudistai, natūristai ar tiesiog tiesiai šviesiai – nuogaliai? Kaip gi iš tikrųjų reikia vadinti žmones, kurie mėgsta vienaip ar kitaip būti nuogi. Ir kodėl iš viso reikia kalbėti apie tuos mėgėjus taip, lyg jie būtų kokie nors kitokie. Tikriausiai todėl, kad civilizacijos dėka gerokai nutolome nuo savo prigimtinių saitų ir nuo paties svarbiausio – saito su gamta, kurios dalimi visi ir esame.

Argi mes tampame geresni ar blogesni vien tik todėl, kad esam vienaip ar kitaip apsirengę? Ar dėl to keičiasi mūsų pažiūros ar vertybės? Man atrodo, kad ne. Būdamas namie ar darbe, paplūdimyje ar pirtyje, mąstau lygiai taip pat, nepriklausomai nuo to, kaip esu apsirengęs. Nėra jokio pagrindo manyti, kad mažiau apsirengęs yra kuo nors blogesnis už daugiau apsirengusį vien dėl to, kad taip įprasta manyti.

Įprasta manyti, kad nudistai nesilaiko moralės normų, tačiau įvairūs tyrimai rodo, kad nepriklausomai nuo šalies, jos tradicijų ir papročių, nudistai laikosi vidutiniškai aukštesnių moralės standartų palyginus su visa visuomene apskritai. Tarp nudistų yra yra santykinai mažiau žmonių, turinčių įvairių polinkių, kurie priskiriami įvairaus lygio nukrypimams nuo normos, jų šeimos vidutiniškai rečiau skiriasi, vidiniai šeimyniniai ir bendruomeniniai saitai tvirtesni. Jie kelia sau aukštesnius vidinės moralės reikalavimus.  Šie duomenys paneigia nudizmo priešininkų svaičiojimus apie žemą nudistų moralę.

Kažin kodėl taip yra? Gal todėl, kad nuogas žmogus yra labiau pažeidžiamas, todėl pasąmonės lygyje ir siekia elgtis nuosaikiau, nes juk galioja taisyklė: „Jei gyveni stiklo name –  nesisvaidyk akmenimis“. Kaip tik tai ir paaiškina, kodėl nudistai yra mažiau agresyvi visuomenės dalis, kuri, beje, visai neperša kitaip manantiems savo pažiūrų ir nereikalauja jokio išskirtinio dėmesio.

Jokiu būdu nereiškia, kad nudistai yra kuo nors geresni dėl to, kad mėgsta būti nuogi. Toks teiginys prieštarautų anksčiau išsakytoms mintims. Turbūt yra priešingai – jie yra nuosaikesni, liberalesni, pastovesni, atviresni, pakantesni žmonės, linkę mažiau slėptis ir maskuotis, nes neturi jokių kėslų ir neketina niekam kaip nors pakenkti. Suprantama, turint tokį požiūrį, ir aplinkiniai atrodo mažiau grėsmingi, o jei taip, tai ar visada ir visur būtina slėptis po drabužiais? Nėra ko bijoti, kad demaskuos, nes nėra ką demaskuoti.

Gana suprantamai savo požiūrį nudistai išreiškia nudistų paplūdimiuose. Turbūt daugelis pripažįsta, kad nuogam pasirodyti bendrame paplūdimyje yra gana neatsargu. Tačiau niekam negresia tam, kuris ateina į nudistų paplūdimį apsirengęs. Dažniausiai niekas ir dėmesio nekreipia, o jei ir atkreipia, tai atlaidžiai – pabus, apsipras ir prisijungs. Tokia jau ta nudizmo filosofija.

Beje, nereikėtų nudistams priskirti įvairių išsišokėlių, kurie galbūt kartais pasirodo, pvz., kad ir bendrame paplūdimyje per daug apsinuoginę, arba tie, kurie slampinėja aplinkui paslapčiomis. Tie tai tikrai nieko bendra su nudistais neturi. Joks nudistas, netgi būdamas labai idėjinis, taip nesielgia, nes tai prieštarautų pačiai esmei, t.y. tokiu būdu nudizmui nepritariantys būtų verčiami taikytis su prievarta peršamu jų elgesiu. O tai jau jokiu būdu nesiderina su nudizmo filosofija.

Taigi galima padaryti ir tokią išvada. Nudistai nesiekia ir nesiūlo visiems jungtis prie jų. Laisvė yra laisvė, ir kiekvienas turi rinktis tai, kas jam labiausiai priimtina. To paties jie tikisi ir iš aplinkinių.

Taigi grįžkime į pradžia. Kas gi tie nudistai, natūristai ar nuogaliai? Iš pirmo žvilgsnio, koks gi skirtumas, kaip vadinti, vis tiek visus vienija pomėgis būti nuogiems.  Tačiau tai ne visai taip. Pasaulyje savaime nusistovėjo šie pavadinimai, kurie reiškia ne visai tą patį. Tai priklauso ir nuo tam tikrų pažiūrų ir filosofijos.

Nudistai yra tiesiog tokie patys žmonės, kaip ir visi kiti, išsiskiriantys iš kitų tik vienu dalyku – esant tinkamoms aplinkybėms norintys pabūti nuogi. Sugrįždami prie anksčiau išdėstytų minčių galime teigti, kad jie tiesiog nori pabūti kitaip apsirengę, t. y. apsirengę tik tuo, ką davė ponas Dievas. Tai nė kiek ne kitoks noras, kaip noras pobūvyje būti apsirengus vakariniais drabužiais, o kasant daržą – apsirengus darbo drabužiais. Žinoma, dar reikia pridėti ir malonius pojūčius, kai visą kūną gaivina vėjelis, saulė ar vanduo.

Daugiau apie nudizmą:

Lietuvos nudistų bendruomenės portalas

Tarptautinė natūristų federacija

„Health and efficiency“ žurnalas

Nuogalių pasaulio įdomybės

Prancūzijos nudistų poilsio kaimelis Cap d'Agde

Video reportažas apie nudistų kongresą

Nudistų paplūdimys „Vera Playa“

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija