Audrius_Nakas_fotoAudrius Nakas. Gimė Kaune. Nuo trejų metų gyvena Vilniuje. Dažniausiai nieko neveikia. Kartais ravi šieną.

KRIMINALINĖS KULTŪROS VINGRYBĖS

Atsitiktinai išgirdę apie kultūros sostinę, pradėjome domėtis oficialiomis rašliavomis, kurias skelbė ir skelbia vienas tinklapis anglišku pavadinimu http://www.culturelive.lt.

Iš pradžių buvo labai juokinga. Bet kai ėmėme gilintis, mus ištiko didžiulė nuostaba. Tiesiog negalėjome patikėti, kad tokie dalykai gali vykti.

Oficialiai savo veiklą pradėjome 2008 vasario 28 dieną, kai išplatinome viešą kreipimąsi "Kodėl Lietuvos kultūros sostinė tokia pigi?". Jame ne tik lyginome renginių ir projektų sąmatas, bet ir iškėlėme iki šiol neatsakytus klausimus atsakingoms institucijoms.

Pristatytas viešumoje kone tobulai (nes gausiai susirinkusiems žurnalistams nekilo nė vieno klausimo!), šimtus milijonų litų kainuojantis politikų ir valdininkų organizuotas ir stumtas VEKS projektas, staiga tapo netobulu, sukėlusiu daug triukšmo, su stipriu, vis didėjančiu kriminaliniu tvaiku...

Ekspertai.eu nagrinėja ne tik minėtą VEKS pavyzdį, bet ir kitas "kultūringas" temas, per kurias milžiniškais mastais pasisavinami mokesčių mokėtojų pinigai. Tai įvairūs Lietuvos įvaizdžio kūrimai, didžiosios bendrosios Lietuvos strategijos ir t.t.


Ekspertai.eu. KAS JIE?

Tai pasitikintys, viską žinantys, tiesūs ir atviri, uždari ir nepasitikintys žmonės. Ekspertai - tai, kas sukaupta brangiausia per paskutinius penkis dešimtmečius Lietuvoje ir Vakarų Europoje. Ekspertai atsakys į visus TAU iškilusius gyvenimiškus klausimus, pakonsultuos, paguos. O taip pat suteiks drąsos kelti prasminius dorovinius, egzistencinius klausimus.

Ekspertai.eu, taip pat kaip šalies politikai ir valdininkai tiki – Lietuva be korupcijos, Lietuva su ateitim.

P.S. Korupcija tradiciškai skirstoma į „didžiąją korupciją“ – prekyba įstatymais, teismų sprendimais bei valstybiniais užsakymais – bei „mažąją korupciją“ – policininko ar mediko papirkimas, dovanėlė dėstytojui už geresnį pažymį.

Įvairiausių sričių atstovai, nebegalėdami apsikęsti su Lietuvoje klestinčia stambiąja korupcija ir mokesčių mokėtojų pinigų švaistymu bei pinigų "plovimu" valstybiniu mastu, o taip pat su visuomenės kvailinimu ir akių dūmimu, įkūrė visuomeninę pilietinę iniciatyvą http://www.ekspertai.eu/.

Valdžia yra visiškai bejėgė kovoti su korupcija, juolab valdžioje ir prasideda didžioji korupcija, kurios pamatai slypi gudriuose ir painiuose vyriausybės nutarimuose, įstatymuose ar pataisose. Mes įsitikinę, kad nugalėti šį valstybės vėžį įmanoma tik tokiu atveju, jei į gydymą įsitrauks kuo daugiau piliečių. Ekspertai.eu ieško metodikos ir formuluočių, kaip su šia didžiausia valstybės neganda tvarkytis ir ją įveikti.

Ekspertai.eu tikslas - padėti valdžiai. Pagelbėti jai. Todėl siekiama šimtaprocentinio veiklos viešumo visose valdžios struktūrose.

Šiuo metu nagrinėjame šias temas, kainuojančias šimtus milijonų litų mokesčių mokėtojų pinigų: VEKS (http://www.ekspertai.eu/veks-tema.html), LD(B)S (http://www.ekspertai.eu/ldbs-tema.html), Gugg (http://www.ekspertai.eu/gugg-tema.html) ir VPĮ86 (http://www.ekspertai.eu/vp86-tema.html).

Šiuo metu pagrindinė nagrinėjama tema - politikų sugalvotas, su kultūra mažai ką bendro turintis, šimtus milijonų litų kainuojantis projektas "Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" (VEKS). Tiriama pagrindinių jo vykdytojų veika: LR Kultūros ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybės, bei toje veikoje tiesiogiai atsakingų asmenų įvykdyti ir vykdomi veiksmai (Jono Jučo, Gintaro Sodeikos, Roko Zubovo, Gintauto Palucko ir kitų konkrečiai su šia veika susijusių asmenų). Vilniaus apygardos prokuratūroje ketvirtą mėnesį dėl VEKS vyksta ikiteisminis tyrimas.

Kriminaline_kulturaKRIMINALINĖ KULTŪRA

300 milijonų litų kainuojantis projektas "Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" su kultūra bendro turi lygiai tiek, kiek Henrikas Daktaras (pravardė - Henytė) su Petru Geniušu (pravardė - Pėtka). O tai intriguoja. Tačiau - nusikalstama.

Kiek šimtų milijonų litų Lietuvai kainuos savo vardo paminėjimo tūkstantmečio ir kultūros sostinių šventimas šiandien niekas negali pasakyti: pinigai įvairioms programoms buvo skiriami penkerius metus, kasmet Seime tvirtinant valstybės biudžetą.

„Lėšos nėra laikomos vienose rankose – kiekviena institucija gauna per skirtingas ministerijas, - sakė prezidento patarėja I.Vaišvilatė, - Šiandien nesvarstoma, kiek pinigų jau išleista. Svarbiau išsiaiškinti, kiek jų dar reikės“.

Vien internetinio portalo anglišku pavadinimu www.culturelive.lt tolesniam "vystymui" iš valstybės biudžeto per šiuos ir ateinančius metus numatyta skirti dar 2 milijonus 150 tūkstančių litų (nežiūrint į tai, jog gerokai virš pusės milijono litų vien per šį internetinį "projektą" jau yra iššvaistyta, o liaudiškai tariant pavogta, dėl ko jau ketvirtą mėnesį vyksta sudėtingas ir, kaip informavo prokurorai, išsiplėtojęs ikiteisminis tyrimas Vilniaus apygardos prokuratūroje).

Nusikalstamą jungtinės veiklos sutartį dėl VEKS internetinio puslapio, neinformavusi įstaigos dalininkų ir grubiai pažeisdama įstatymus, pasirašė įstaigos direktorė E. Bajorinienė, nors pagal įstatų VII dalies nuostatas įstaigos veiklos ir turto disponavimo klausimai yra dalininkų visuotinio susirinkimo kompetencija.

Pasaulyje yra neatsakomų klausimų: kokia gyvenimo prasmė; kur glūdi meno paslaptis; kaip gimsta genialios mintys ir daug kitų. Tačiau Lietuvoje sunkiausiai atsakomi klausimai yra susiję su pinigais ir atsakomybe. Štai jau penkis mėnesius ekspertai.eu mėgina gauti atsakymus į visai ne filosofinius klausimus. Vyriausybei pateikti klausimai dėl programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė – 2009" programos skaidrumo balandžio 1 d., vėliau konkretizuoti gegužės 12 d. iki šiol nesulaukia konkrečių atsakymų.

Vietoje skaičių, pavardžių ir konkrečių veiksmų bei priežasčių pateikiami nutarimų, įstatymų, įsakymų numeriai bei biurokratinės kalbos nemokančiam žmogui neįveikiami atsakymai. Vietoj vieno sakinio – grėsmingos žodžių griūtys. Greičiausiai iš nuostabos, kad kažkam gali rūpėti SVETIMI reikalai, klausimai tiesiog permetami nuo stalo ant stalo. Klausimų dėl VEKS programos klausimas apkeliavo: Ministro Pirmininko kabinetą, Kultūros Ministeriją, vėliau, Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (VAGK) įpareigota dar kartą peržiūrėti nelemtus klausimus, Kultūros Ministerija klausimus „išdalino" atskiroms institucijoms: Vilniaus dailės akademijai, VšĮ „Vilnius – Europos kultūros sostinė2009", Vilniaus miesto savivaldybei, Lietuvos tūkstantmečio direkcijai ir galiausiai vėl tai pačiai LR vyriausybei, kuri ir buvo įgaliojusi Kultūros ministeriją atsakyti į piliečių klausimus...

Deja, aiškūs ir konkretūs klausimai susiję su programai skirtų lėšų paskirstymu, organizacinių sprendimų priėmimu, konkrečiais asmenimis atrodo yra neįveikiami. O gal nepakeliamai sunkus yra konkretumo ir aiškumo reikalavimas? Tokiu atveju kyla natūralus klausimas: jei per 5 mėnesius protingiausių visuomenės atstovų kabinetuose nepavyksta rasti aiškių atsakymų, gal dar vėliau teismas išsiaiškins, kad tai tiesiog neįmanoma? Tokiu atveju, kyla neramių minčių ne apie neatsakomus klausimus, o apie nusikaltimus valstybei ir jos piliečiams.

Rugpjūčio 19 d. ekspertai.eu Vilniaus apygardos administraciniam teismui įteikė oficialų skundą „Dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos priimto sprendimo nevykdymo", kuriame prašoma įpareigoti Kultūros Ministeriją ir jos įgaliotus asmenis (institucijas) tinkamai vykdyti VAGK priimtą sprendimą. Tiesiog – konkrečiai ir aiškiai atsakyti į piliečių klausimus. Nes niekam nepatinka jaustis kvailinamam. Visi mes norime jaustis piliečiais, o ne trukdančia penkta koja dideliuose, sudėtinguose ir daug mokesčių mokėtojų pinigų kainuojančiuose reikaluose.

Daugiau info: http://www.ekspertai.eu/veks-tema.html

 

Kunigas_Zimantas_PeskovasKUNIGO ŽIMANTO PEŠKOVO PAMOKSLAI

PAMOKSLAS APIE KARVĘ

Jono 10,11-13 ...Geras ganytojas už avis guldo gyvybę. Samdinys, ne ganytojas, kuriam avys ne savos, pamatęs sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga, ... Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avys nerūpi."

Jono 9,40. Prie jo esantys fariziejai, tai išgirdę, paklausė: "Tai gal ir mes akli?" Jėzus atsakė: "Jei būtumėte akli, neturėtumėte nuodėmės, bet štai jūs sakote: "Mes neakli."- Taigi jūs kalti.

Tokia tad padėtis mūsų valstybinėse įstaigose. Ten visi samdyti. Ten niekas niekam nerūpi. Ten, kaip nevaldomoj avių bandoj, kiekvienas už save. Nes jie neturi Ganytojo. Jie neturi To, kas juos mylėtų. Todėl ir reikalai nejuda į priekį... Pagalvokim... Jeigu seimas prieš kiekvieną posėdį pasimelstų...Ką?...Sukalbėtų "Tėve mūsų"?..

Dabar apie kultūrą... Štai palyginimas su karve... Tam, kad karvė duotų daugiau pieno, ją reikia gerai maitinti, laiku išmelžti, prižiūrėti, rūpintis ja, aukotis dėl jos, žodžiu - puoselėti. Visi šie veiksmai yra kultūros turinys. Kuo daugiau meilės ir jėgų įdėsi į šiuos veiksmus, tuo daugiau rasis pieno ir jis bus skalsus ir sveikas. Jeigu viso to nedarysi, karvė užtrūks ir numirs. Tokia yra Dievo valia... O kaip gi yra su mūsų liberalcentristais, socialdemokratais ir kitais antikristais?.. Juos domina tik karvės speniai (nauda), ir technologijos skirtos efektyviam pieno išgavimui. Ir, kai jų paklausi, "Ar jūs akli, nematot, kad karvė greit užtrūks?", jie sako: "Ne, mes neakli, mes ieškom, sprendžiam, kuriam, nes matom." Taigi teisybė: jūs neakli, jūs kalti! Jūs esat išpuikę piktadariai, nes matot! Ar dar ilgai šaipysitės iš savo karvės, iš savo tautos tomis savo technologijomis: visais savo Lietuvos įvaizdžio kūrimais, guggenheimais, sėkmės formulėmis, realybės šou, kultūros sostinėmis ir t.t.?! Veidmainiai! Tobulai įvaldę mimikriją! Manot Dievas jūsų neatskirs?!.. O ir mes kalti, nes esam kvaili, kad išsirenkam sau duobkasius. Mes naikinam save tokiais rinkimais. Ir aš kaltas, kad mano tikėjimas yra silpnas. Atleiskit už nesklandų stilių: esu silpnadvasis ir nemoku tvardytis. Ačiū už dėmesį ir melskime Dievo atleidimo. Viešpatie, stiprink mūsų tikėjimą. Dar kartą, atleiskit...


PAMOKSLAS APIE KULTŪRĄ

Jono 15. 1-5. Jėzus - tikrasis vynmedis. "Aš esu tikrasis vynmedis, o mano Tėvas yra sodininkas. Kiekvieną manyje esančią šakelę, neduodančią vaisiaus, jis nupjauna, o kiekvieną, duodančią vaisių, apvalo, kad neštų daugiau vaisių...Kaip šakelė negali duoti vaisiaus iš savęs, jei ji nepasiliks vynmedyje, taip negalite ir jūs, jei nepasiliksite manyje."

Šakelė negali duoti vaisiaus iš savęs, jei ji nepasiliks vynmedyje... Ar atleis mums mūsų vaikai ir anūkai už visas tas "kultūros sostines", už tuos "guggenheimus", už tas "iš viršaus nuleistas" šventes, už pralėbautas išeigines, už protu nesuvokiamą pinigų (ekonominio vynmedžio syvų) švaistymą. Juk visi šitie projektai skirti ne Sodininko akiai ir ne mums - piliečiams. Jie skirti naudai kitų sąskaita. Tai idiotų sugalvota ir valdžios įteisinta pinigų vagimo iš valstybės iždo (mūsų visų mokesčių) sistema.

Todėl kviečiu visus dorus verslininkus ir toliau vengti mokesčių, darbdavius - mokėti atlyginimus vokeliuose, valstybės tarnautojus - streikuoti, dėl mažų atlyginimų, menininkus ir mokslininkus - emigruoti, žemdirbius - parduoti savo produkciją užsienin, ir visus kviečiu nevartoti alkoholinių gėrimų ir nerūkyti. Gerų švenčių.


PAMOKSLAS APIE ŠUNĮ IR KIAULĘ

2 Pt.2. Buvo tautoje ir netikrų pranašų, kaip ir tarp jūsų bus netikrų mokytojų, kurie slapta įves pražūtingų klaidamokslių, išsigindami net juos išpirkusio Valdovo, ir užsitrauks greitą žlugimą. Daugelis paseks jų pasileidimu, ir dėl jų bus piktžodžiaujama tiesos keliui. Iš godumo jie bandys jus išnaudoti suktais žodžiais. Bet nuo seno pasmerkimas jų laukia ir jų pražūtis nesnaudžia. Jiems yra nutikę, kaip teisingai sako patarlė: Šuo sugrįžo prie savo vėmalo ir:"Išmaudyta kiaulė vėl voliojasi purvyne."

Mus valdo bedieviai. Bedievis negali veikti laisva valia. Mus valdo postų vergai, stabmeldžiai. Jie nuodija mūsų sąmones neturinčiomis racionalaus turinio sąvokomis. Jie prekiauja laimingais teledievukais. Jie nori atimti iš mūsų vienybę, siūlydami asmeninę laimę. Ar vienas žmogus būna laimingas? Jie užvertė mus vienkartiniais daiktais. Jie nori atimti iš mūsų dvasinio tobulėjimo galimybę naikindami takoskyrą tarp aukštojo ir populiariojo meno. Atsikratę Dievo jie vėl grįžta prie šaltojo karo vėmalų o meną jie nori paversti vartotojiškumo propagandos purvyne.

"Vilnius – 2009 m. Europos kultūros sostinė." Gražiai skamba... Tačiau kokios kultūros? Stabmeldžių kultūros? Šou verslo kultūros? Vartojimo kultūros? Kokios kultūros? Kokią kultūrą mums gali pasiūlyti bedievis?...

Kviečiu visus dorus žmones nedalyvauti šiame valdininkų šou, o tikinčiuosius melsti už juos, kad jie atsiverstų.

Daugiau pamokslų: http://www.ekspertai.eu/pamokslai.html

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija