Olga_Suprun_pries_Dainiu_Diksaiti2010 m. balandžio 13 d., antradienį, 18:00 val., VU CR 239 auditorijoje (Universiteto g. 3, greta Teatro salės) rengiami vieši debatai apie Lietuvos aukštojo mokslo reformos eigą. Debatuose dalyvaus Vilniaus universiteto edukologijos magistrantė, „Solidarių Lietuvos studentų“ („Solistų“) judėjimo narė Olga Suprun ir Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Dainius Dikšaitis. Pagrindiniai debatų klausimai: 1) Ar aukštojo mokslo reforma pasiteisino? 2) Ar ją reiktų stabdyti, ar tęsti toliau? 3) Kokie galimi reformos padariniai ilgalaikėje perspektyvoje? Diskusijos moderatorius – VDU doktorantas Domininkas Burba.

Renginys facebook'e


paskaitos video:

{rawcontent rc=11}


Aukštojo mokslo reforma sukėlė nemažai įvairių visuomenės grupių reakcijų, protesto ir pritarimo apraiškų, o diskusijos nenutyla iki šiol. Nepaisant aukštojo mokslo reformą įkūnijančio Mokslo ir studijų įstatymo, sparčiai auga išvykstančio iš Lietuvos jaunimo mastai, o šalyje kuriasi vykdomos reformos principams nepritariantys studentų judėjimai (pvz., „Solidarūs Lietuvos studentai“). Manome, kad būtų naudinga vieniems kitus geriau suprasti, jeigu argumentai dėl reformos eigos būtų išdėstyti viešai, diskutuojant akis į akį, neapsiribojant vien šališkais žiniasklaidos pranešimais. Gyva diskusija padės išsiaiškinti oponuojančių pusių pozicijas, kurios dažnai nesusilaukia grįžtamojo ryšio, nes yra dėstomos tik uždarose televizijų studijose ar tarybų posėdžiuose.

Diskusija būtų naudinga ir dėl to, kad reformos šalininkai ir priešininkai pateikia visiškai skirtingus vertinimus. Štai Švietimo ir mokslo ministerijos internetiniame puslapyje teigiama, jog studijų krepšelis visiškai padengia didesnės dalies studentų studijų išlaidas, o „Solistai“ mano, kad krepšelių skyrimas daliai studentų pažeidžia tarptautinės žmogaus teisių deklaracijos laiduojamą vienodas studijų prieinamumą pagal gabumus. ŠMM kalba apie pagerėjusią studijų kokybę, o „Solistai“ reikalauja atšaukti vykdomą neoliberalią reformą ir, panaikinus bankų tarpininkavimą teikiant paskolas studentams, pradėti esminę.

Laisvasis universitetas (LUNI) – tai po Lietuvą išsiraizgęs nepriklausomas alternatyvus savišvietos tinklas, nuo 2008 m. rugsėjo veikiantis kaip atsvara valstybiniams ir privatiems universitetams. Mokymasis LUNI yra nemokamas ir visiems prieinamas. Tai vieša diskusijų erdvė, skatinanti motyvaciją žinoti, o ne gauti diplomą.

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija