stravinskiene2010 m. gegužės 17 d., pirmadienį, 18:00 val., „ARTotekos“ kūrybinėse dirbtuvėse, A. Strazdelio g. 1, Vilniuje, Laisvasis universitetas (LUNI) rengia paskaitą, skirtą migracijos Vilniaus krašte problematikai. Lektorė – istorikė, Lietuvos istorijos instituto XX a. istorijos skyriaus darbuotoja Vitalija Stravinskienė, tyrinėjanti etnines sovietmečio problemas.

Renginys facebook'e

XX amžiuje Vilnius ir jo kraštas patyrė labai skaudžių sukrėtimų. Prie to prisidėjo ir įvairių krypčių migracijų procesai, kurie šioje Lietuvos dalyje buvo patys intensyviausi ir radikaliausi. 1945-1946 m. iš Vilniaus miesto į Lenkiją išvyko 90-95 tūkst. asmenų, tačiau tuo pat metu atvyko daugiau kaip 100 tūkst. „naujųjų” vilniečių iš Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos. Miesto gyventojų skaičius sparčiai augo: 1945 m. vilniečių buvo apie 115 tūkst, o 1951 m. – 180 tūkst. Panašūs procesai vyko gretimose apskrityse – Vilniaus, Trakų, Švenčionių. 1945-1946 m. iš jų į Lenkiją išvyko 70-75 tūkst. asmenų, o jų paliktas sodybas mielai perėmė iš LSSR ir SSSR persikėlę asmenys.

Paskaitoje bus nagrinėjama migracijų įtaka Vilniaus kraštui ir ieškoma atsakymų į aktualius klausimus:

1) Kaip per labai trumpą laiką (1945–1946 m.) kardinaliai pakito Vilniaus miesto tautinė sudėtis?

2) Ar pavyko jį paversti „lietuvišku” miestu?

3) Kas tapo „naujaisiais” vilniečiais?

4) Kokios priežastys nulėmė tuos pokyčius?

5) Kaip įvairūs procesai (Lietuvos kaimo sovietizavimas, industrializacija ir kt.) paveikė demografinę regiono padėtį?

6) Kurie migracijos procesai – iš Rytų ar į Vakarus – turėjo didesnę įtaką?

Paskaitos potemės:

1) Vilniaus ir jo krašto gyventojų (lenkų, žydų) migracija į Vakarus;

2) Imigracijos iš kitų SSSR respublikų į Vilnių ir aplinkinius rajonus procesas;

3) Vidinė (respublikinė) migracija.

Apie pranešėją: Vitalija Stravinskienė – VPU Istorijos fakulteto absolventė, nuo 1997 m. dirba Lietuvos istorijos institute XX a. istorijos skyriuje. 2002 m. LII ir Kauno VDU apsigynė disertaciją „Lenkijos lietuvių bendruomenė 1944–2000 m.”. Tyrinėja etninę problematiką sovietmečiu.

vilnius_1944

Vilnius, 1944 m.

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija