Rasa_Cepaitiene2010 m. gegužės 25 d., antradienį, 18:00 val., „KultFlux“ platformoje, Neries krantinėje prie Mindaugo tilto Vilniuje, LUNI rengia antrąją istorikės Rasos Čepaitienės paskaitą iš ciklo „Miestas kaip ideologinis tekstas“. Prieš savaitę vykusioje pirmoje paskaitoje „Pavergtas miestas“ buvo analizuojamas XX a. vidurio totalitarinių režimų požiūris į miesto erdvę. Šį kartą lektorė svarstys nacionalizmo ir multikultūralizmo žiūros į miesto erdvę ypatumus.

Renginys facebook'e

Lektorė R. Čepaitienė kviečia įžvelgti ir suprasti tam tikrą tekstą, įrašytą konkrečiame miestovaizdyje, pabandyti aptikti ir interpretuoti ideologijos paliktus pėdsakus. Eidami šiais pėdsakais galime geriau suvokti ne tik pasaulėžiūrinę matricą, kuri užkoduojama viešosiose urbanistinėse erdvėse, bet galbūt netgi pabandyti „nulaužti sistemą“.

„Miestas kaip ideologinis tekstas“ – tai fotografine medžiaga iliustruotas 3 paskaitų mini ciklas, pateikiantis tam tikrą požiūrį į mieste sutinkamus ideologinius ženklus.

Antroji ciklo paskaita „Ginčytinas miestas“ svarsto klausimą, ko siekia įvairios politinės galios grupės, bendruomenės ir atvykėliai, bandydami „pasisavinti“ ir „privatizuoti“ miestą. Iki pat šiandien tebesitęsiantys ginčai dėl Vilniaus simbolinės priklausomybės yra šiuo atžvilgiu itin iškalbingas pavyzdys, leidžiantis geriau atskleisti konkretaus miesto interpretacijas iš nacionalizmo ar nūnai madingo multikultūralizmo žiūros taško.

Trečioji mini ciklo paskaita „Parduodamas miestas“, įvyksianti kitą savaitę, nagrinės neoliberalizmo – šiuo metu dominuojančios ideologijos – įtaką miestų pavidalui ir įvaizdžiui. Globalinio kapitalizmo įsigalėjimo etape miestai irgi virsta preke, įkainojama, reklamuojama ir pateikiama ant „tarptautinio prekystalio“. Taipogi bus analizuojamas „pseudo viešųjų erdvių“ fenomenas ir bandoma atsakyti į klausimą, kokios šių procesų pasekmės Europos miestams ir ypač jų urbanistiniam paveldui?

Rasa Čepaitienė – hum.m.dr., Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotoja, VU docentė. 2003 m. apginė disertaciją apie kultūros paveldo sampratas moderniojoje Lietuvoje. Įvairiose aukštosiose mokyklose dėsto paveldosaugai ir kultūros politikai skirtus kursus. Disertacijos pagrindu paskelbė monografiją, daugelio straipsnių autorė. Pastaruoju metu ypač domisi pokomunistinių šalių tapatumo klausimais, jų atminties ir paveldo politika bei požiūriais į sovietinę epochą, taipogi miestų viešųjų erdvių kaip ideologinių konstruktų raida bei kaita.

2.Zydu_kvartale_Vilniuje_atidengti_senieji_prekybiniai_uzrasai

Žydu kvartale Vilniuje atidengti senieji prekybiniai užrašai.

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija