sym-bahai-240Kovo 22 d., antradienį, 18:00 val., Laisvojo universiteto (LUNI) studentai turės progą pasisvečiuoti bahajų bendruomenės centre (Gedimino pr. 24-43, Vilnius), išgerti arbatos ir pasiklausyti VU dėstytojos, Vilniaus bahajų bendruomenės narės dr. Aistės Elijio pasakojimo apie bahajų tikėjimą ir bendruomenę.

Renginys facebook'e

Bahajų tikėjimas – jauniausia iš pasaulio nepriklausomų monoteistinių religijų, kuri yra antra plačiausiai geografiškai paplitusi religija po krikščionybės. Pasaulyje jau virš 5 milijonų bahajų, kurie kilę iš beveik kiekvienos pasaulio tautos, etninės grupės ir kultūros, yra įvairiausių profesijų bei socialinių ir ekonominių sluoksnių atstovai.

Bahajų tikėjime nėra jokių ritualų, nedaug apeigų ar viešo garbinimo ir yra griežtos nuostatos neleisti tokiems dalykams atsirasti. Bahajų tikėjimas neturi kunigų ar kitų asmens vadovavimo formų. Visi bahajai yra tarpusavyje lygūs ir skatinami, kiek tik leidžia aplinkybės, aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Bahajai stengiasi kurti nepatriarchalines bendruomenes, kuriose nebūtų individų hierarchijos, galėtų dalyvauti visų rasių, mažumų grupių, klasių ir lyčių žmonės.

Paskaitoje bus pristatyti bahajų tikėjimo tikslai, požiūris į Dievą, Jo santykį su žmonija, tikėjimo atsiradimo ir vystymosi apžvalga, bendruomenės struktūra ir  pagrindinės veiklos, kuriomis stengiamasi sukurti geresnį pasaulį.

Bahajų tikėjimas http://lt.wikipedia.org/wiki/Bahaj%C5%B3_tik%C4%97jimas

Lietuvos bahajų bendruomenė http://www.bahai.lt/

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija