dirbanciuju_tyrimasKlausimas „Ar tikrai manai, kad niekas tavęs neišnaudoja darbe?“ – tai pirmasis žingsnis į dirbančiųjų pasipriešinimą, kurio žengti dažnai neleidžia visuotinė apatija ir pasyvumas. Tuo yra įsitikinęs Laisvasis universitetas (LUNI), šią vasarą visoje Lietuvoje ketinantis atlikti nepriklausomą dirbančiųjų tyrimą. Šio tyrimo metu tarpusavyje bendraus aktyvistai, judėjimų bei grupių dalyviai ir įvairių sričių dirbantieji. Vykstant apklausoms bus ne tik siekiama dialogo su kiekvienu žmogumi – skirtingai nei kitose apklausose, čia bus skatinamas dirbančiųjų aktyvumas ir tarpusavio solidarumas.

Renginys facebook‘e

Pirmasis organizacinis susitikimas įvyks birželio 6-ąją, trečiadienį, 18 val. kavinėje „Misterija“, (Totorių g. 18), Vilniuje. Jame trumpai apžvelgsime dirbančiųjų tyrimo istoriją, bendrais bruožais aptarsime jo tikslus ir pasiruošime klausimynų sudarinėjimui atsižvelgiant į skirtingose sferose dirbančiųjų situaciją (darbas įstaigoje, įmonėje ar namuose, bedarbystė, studijos ir t.t.).

Bus sudaryta iniciatyvinė grupė, kuri koordinuos klausimynų sudarinėjimą, taip pat rengs straipsnius ir brošiūras apie dirbančiųjų veiksmus visame pasaulyje, organizuos susitikimus su dirbančiaisiais ir skaitymo seminarus. Viena paskaita bus skirta klausimynų aptarimui kartu su sociologais, o darbas vyks visą vasarą. Laiko tyrimui skirsime ir LUNI vasaros stovykloje. Rudenį, aptarę rezultatus, juos skelbsime nepriklausomoje žiniasklaidoje, Tikimės, kad tyrimas prisidės prie dirbančiųjų klasinio aktyvumo, socialinių judėjimų ir bendruomeniškumo stiprėjimo, alternatyvų valdžios ir kapitalo sprendimams. 

Į diskusiją kviečiame visus sąmoningus dirbančiuosius – studentus, bedarbius, vienišas mamas, bankų prie sienos priremtus skolininkus – taip pat žmones, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių siekia atsisakyti dirbti, socialinius judėjimus ir pilietines iniciatyvas, visus tuos, kurie nori savo idėjomis ir darbu prisidėti prie kolektyvinio, kovingo tyrimo!

Kodėl – dirbančiųjų tyrimas?  

Mes visi esame dirbantieji. Studentai, mokantys paskolas bankams, bedarbiai, ieškantys darbo, prasiskolinusieji už būstą, kurie, gyvendami po savo stogu, nuolat jaučia nesaugumą, dirbantieji, kurie bijo rytoj netekti darbo, taip pat tie, kurie dirba negarantuotą darbą projektuose ar pagal sutartis, įvairios socialiai remtinų asmenų grupės, bijančios netekti vienintelio pragyvenimo – pašalpos ir t.t., taip pat ir nedirbantys žmonės, atsisakantys paklusti kapitalo disciplinai – visi mes esame išnaudojami kapitalo ir norime sisteminių pokyčių.

Dabar tiek kapitalas, tiek valstybė, išgyvena krizę, į kurią, taikydami savo mokesčių, kainų, socialinės paramos naikinimo ir tolimesnio mūsų skurdinimo per paskolas politiką, jie mėgina įklampinti ir dirbančiuosius. Krizė mums, dirbantiesiems, nebūtinai turi tapti socialine katastrofa – ja tinkamai naudodamiesi, neleisdami valdžiai ir kapitalistams karpyti savo teisių, už jas kovodami, pajungdami savo vaizduotę ateities alternatyvų kūrimui, mes, dirbantieji galime paversti niekais kapitalistų ateities planus ir sukurti orų gyvenimą sau. Kai blogai šeimininkui, nebūtinai turi būti blogai samdiniui. Bet taip nenutiks tol, kol mes patys neišsiugdysime aktyvumo, kol neatsitrauksime nuo mus supančios kapitalistinės kasdienybės – sekinančio darbo, nesibaigiančio vartojimo ir mus įtraukiančio buržuazinės visuomenės spektaklio. Klasinio aktyvumo pradžia tampa klausimai „kas man yra darbas?“, „kaip jaučiuosi dirbdamas?“, „ar turiu laisvalaikį?“, „ar esu juo patenkintas?“

Tai – dirbančiųjų tyrimo klausimai. Dirbančiųjų tyrimas – tai ne korporacijų vykdomos vartotojų apklausos, kurių tikslas – įsiūlyti jums naują nereikalingą prekę ar paslaugą ir ne gyventojų apklausa prieš rinkimus, paverčianti mus statistiniais pėstininkais didžiosios politikos žaidimuose. Dirbančiųjų tyrimo tikslas – apklausos metodais krizės metu skatinti jautrų dialogą tarp įvairių sektorių dirbančiųjų, žadinti jų ir mūsų kaip dirbančiųjų klasės sąmoningumą, skatinti priešintis neteisybėms darbovietėse ir visur, kur mus pasiekia spaudžianti valdžios ir kapitalo letena. Tyrimas padės dirbantiesiems angažuotis, palaikyti solidarius tarpusavio ryšius, organizuotis tarpusavyje ir reaguoti į kapitalistų bei valdžios savivalę tiesioginiais veiksmais.

PRIEDAI:

Dirbančiųjų tyrimas – anketos juodraščio juodraštis

Marta Malo de Molina: Dirbančiųjų apklausa ir bendras tyrimas

The Commune: Dirbančiųjų tyrimas

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija