Radijas Andrius  Radijas DomasLapkričio 27 d. du nepriklausomos radijo stoties START FM eterio vaiduokliai - Radijas Andrius & Radijas Domas - pasidalins patyrimu, kaip suburti lietuviškąją alternatyviąją sceną ir klausytojams pristatyti kitokį požiūrį į muziką. Jie įsitikinę, jog daug kūrybingumo ir individualizmo daugybei pasaulyje veikiančių universiteto radijo stočių suteikė pranašumo, leidusio tapti rimtu medijos šaltiniu.

Universiteto radijas

Universiteto radijas (taip pat žinomas kaip studentų radijas, akademinis radijas angl. campus radio/student radio) yra radijo stoties tipas, kuriamas ir prižiūrimas universiteto, kolegijos ar kitos akademinės bendruomenės.

Radijo tinklelio programavimas gali būti vykdomas pačios bendruomenės arba pasitelkiant profesionalią pagalbą „iš šalies“. Universiteto radijas gali egzistuoti dėl akademinių-šviečiamųjų tikslų, kaip terpė ruošiant būsimus radijo profesionalus arba kaip alternatyva komercinėms ir valstybinėms radijo stotims.

Universiteto radijas dažniausiai vystomas ir įgyvendinamas valstybės nustatyta tvarka, todėl net ir bendrosios radijo stočių charakteristikos tarp skirtingų šalių universitetų-transliuotojų gali skirtis. Vienas iš tokių radijo stočių bendrų bruožų yra siekis transliuoti nekomercines muzikines kompozicijas. Būtent todėl universiteto radijas dažnai yra siejamas su alternatyviomis muzikos kryptimis (pvz., alternatyvusis/nepriklausomas rokas, eksperimentinė elektronika ir kt.). Kitas universitetinių radijo stočių panašumas tas, kad šalia nekomercinės muzikos jos taip pat dažniausiai transliuoja ir informacines, šviečiamąsias, kultūrines ar kitas laidas, susijusias su bendruomenės, kurios geografinėse ir socialinėse ribose veikia, aktualijomis.

Bendras universiteto radijo stočių formatas dažniausiai gali būti apibrėžtas kaip laisvasis (angl. freeform radio format) ir/arba nepriklausomas (angl. indie). Daug kūrybingumo ir individualizmo - ir tarp radijo stoties laidų vedėjų, ir tarp transliuojamų laidų svečių, - daugybei pasaulyje veikiančių universiteto radijo stočių suteikė pranašumo, leidusio tapti rimtu medijos šaltiniu. Priklausomai nuo valstybės politikos ir turimų lėšų, universiteto radijas gali būti įgyvendintas pilna arba ribota galia AM/FM bangomis, kabelinės televizijos arba interneto tinklų pagalba.

Laisvasis radijo formatas

Laisvasis radijo formatas (angl. freeform radio) yra radijo tinklelio programavimo būdas, kada laidos vedėjui suteikiama visiška laisvė rinktis grojamą muziką neatsižvelgiant į vyraujantį muzikos stilių stotyje ar stoties komercinius (jei tokie yra) interesus.

Laisvojo formato etikos principai vedančiojo muzikinę laisvę apibrėžia kaip rekomendaciją laidos metu groti vieno pasirinkto stiliaus muzikines kompozicijas, tačiau nesmerkia tos pačios tematikos, bet skirtingų stilių kūrinių grojaraščio.

Nepriklausomas radijo formatas

Nepriklausomas radijo formatas (angl. indie radio) apibrėžia radijo stotį, kuri vysto skirtingą nei šalyje egzistuojančių radijo stočių veiklą. Pavyzdžiu galėtų būti komercinė radijo stotis šalyje, kurioje visos kitos radijo stotys priklauso valstybei. Valstybėse, kur komercinės radijo stotys gali laisvai egzistuoti, nepriklausoma radijo stotimi galima vadinti transliuotoją, nesusijusį su jokiomis verslo ir politinėmis struktūromis.

Start FM logoVilniaus universiteto radijas „Start FM“

Vilniaus universiteto radijas „Start FM“ – pirmoji sėkminga universitetinė radijo stotis Lietuvoje, veiklą pradėjusi 2006 rugsėjo 12 d., transliuojanti ultratrumpųjų FM bangų 94,2 MHz dažniu Vilniuje ir internetu Lietuvoje bei pasaulyje.

„Start FM“ – nekomercinė-alternatyvi radijo stotis Vilniaus mieste “nuo-iki“ įgyvendinta be komercinių rėmėjų, vien studentiška iniciatyva (tai – VU akademinės bendruomenės radijo stotis, Žurnalistikos instituto šakinis padalinys). VUR-SFM veikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vilniaus universiteto Statutu, kitais įstatymais ir norminiais aktais, VUR-SFM nuostatais.

Pasaulio praktika

Vienas pirmųjų universiteto radijo pradininkų buvo Jungtinės Karalystės, Jorko universitetas (Radio York - URY, UK), su nepriklausoma akademine stotimi startavęs dar 1967 metais. Tai buvo ir pirmoji radijo stotis Didžiojoje britaninoje nepriklausanti nacionaliniam transliuotojui BBC.

Tuo pat metu - 7-ąjame dešimtmetyje „campus“ pobūdžio radijo stotys ėmė kurtis ir kitoje atlanto pusėje – Jungtinėse Amerikos Valstijose. Esant liberaliam teisiniam reguliavimui, kai kurios jų netruko virsti į nepriklausomus mediją tinklus, savyje jungiančius dešimtis ar net šimtus transliavimo stočių (pvz. Pacifica Radio Network), daugiausiai išlaikomų klausytojų aukojamomis lėšomis.

Perspektyvos

Interneto plėtra XXa. pabaigoje leidžia turėti nepriklausomą „savą“ radijo stotį – tegul nors ir virtualią – kiekvienam, o pamažu vykdoma radijo eterio dažnių skaitmenizacija (DAB) gerokai praplėčia dabar naudojamą FM bangų ruožą, leisdama tankinti signalų skaičių. Tai leidžia numatyti galimas panašaus t.y. nepriklausomo-nekomercino, universiteto pobūdžio stočių gausėjimo tendencijas ateityje. Aišku, visu pirma, tai priklausys nuo valstybės lūkesčių ir interesų. Kai kurios kaimyninės šalys tokį pozytyvą ir nepriklausomų radijo stočių kuriamą potencialą mato jau ir šiandien.

Situacija Lietuvoje

Praktika, susijusi su universitetų radijo stočių steigimu Lietuvoje, yra palyginus menka. Reti bandymai kuriai nors Lietuvos aukštajai mokyklai, kolegijai ar kitai mokslo įstaigai įkurti radijo stotį dažniausiai baigdavosi dar neprasidėję, t.y. likdavo kalbų lygyje arba iniciatyvos užgesdavo po kelių eterio savaičių ar mėnesių.

Pirma sėkminga universiteto radijo stotimi yra 2005 metais rugsėjo 12 dieną startavusį Vilniaus universiteto radijas „Start FM“, iki šiol veikiantis Vilniaus mieste 94,2 MHz ultratrumpųjų FM bangų ruože ir internetu pasaulyje. Tais pačiais metais spalio mėnesį Kauno technologijos universiteto bendruomenė startavo su akademine-internetine radijo stotimi "Gaudeamus" (nuo 2008 transliuoja ir FM bangomis Kaune).

2006 metais lapkričio 15 dieną Vilniaus Baltupių vidurinė mokykla pradėjo kol kas dar retas, bet reguliarias Baltupių radijo transliacijas 98,8 FM bangomis Vilniuje.

Startas

VUR „Start FM“ veikla rūpinasi 9 žmonių komanda, o visą radijos kolektyvą sudaro daugiau nei 50 radijo stoties bendradarbių-laidų vedėjų.

Siekis suburti lietuviškąją alternatyviąją sceną ir klausytojams pristatyti kitokį požiūrį į muziką yra viena prioritetinių veiklos sričių. Kitas svarbus radijo stoties „Start FM“ tikslas – tai nuolatinis ir efektyvus ryšys su Vilniaus universiteto akademine bendruomene.

Kaip atrodome

VUR-SFM groja vien nekomercinę/neprklausomą muziką, t.y. nepriklausančią 4-ioms didžiosioms pasaulio įrašų kompanijoms (RIAA „skėčiui“). Muzikos stilių įvairovė – nuo indie-roko iki eksperimentinės elektronikos, tačiau būtinai tik tas, kas yra „tikra“ („laisvė į išorę“).

Šiuo metu radijas transliuoja 12-ka laidų, kurių kiekviena yra unikali ir savita: laidas nuo idėjos iki realybės inicijuoja ir įgyvendina patys laidų kūrėjai („vidinė nepriklausomybė“). Ateitis

Planai stiprinti radijo signalą, būti girdmiems FM bangomis ne tik Vilniuje, bet ir kituose miestuose, kelti transliuojamų laidų kokybę, yra artimiausios ir būtiniausios radijos trasnformacijos.

Panašių iniciatyvų galimybės

Poreikio identifikavimas

Kaip jau buvo minėta, IT ir telekomunikacijų raida igalino transliacijas vykdyti minimaliomis sanaudomis praktiškai iš bet kurios vietos, turinčios interneto ryšį, tad tuo gali užsiimti kiekvienas. Tačiau, prieš imantis šios tikrai įdomios veiklos vertėtų susimąstyti ar užteks noro, savimotyvacijos ir, svarbiausia, ar tam tikrai yra poreikis? Kitaip tariant – kuo sukurtas srautas bus ypatingas ir patrauklus klausytojams? Kitas klausimas – ar esant norui ir poreikiui užteks jėgų kilti šiek tiek aukščiau iš pradinio lygio, ir tarkim, internetinio radijo transliacijas paversti antžeminiu, o gal būtent nuo jo ir vertėtų pradėti?

Teisinė bazė

Teisinėje valstybėje, naudojantis viešosios nuosavybės resursais, - šiuo atvejų radijo bangomis – ir, kurių ištekliai nėra begaliniai, yra būtinas ir atitinkamas teisinis regulaivimas. Lietuvoje radijo stočių veiklą reglamentuoja LR Visuomenės informavimo įstatymas, priežiūrą ir dažnių skirstymą atlieka Ryšių Reguliavimo Tarnyba (RRT) ir Radijo ir Televizijos Komisija (RTK), remdamosios norminiais aktais, kitais priimtais teisiniais reglamentais.

Pagal LR Visuomenės informavimo istatymo 31 straipsnio vienuoliktą dalį be konkurso transliavimo ir retransliavimo licencijas RTK gali išduoti „mokslo arba švietimo institucijoms – šviečiamosioms ir kultūrinėms programoms transliuoti iki 20 W galios antžemine televizijos, radijo stotimi“, (su sąlyga, jeigu yra laisvų dažnių). Komerciniams transliuotojams skelbiami dažnių nuomos konkursai. VUR-SFM įgyvendinimo pradžia būtent ir buvo ši įstatymo straipsnio dalis.

Finansai

Net ir nekomerciniam FM bangomis transliuojančiam radijuj, reikalingos investicijos, kurių sumos skaičiuojamos ne viena dešimtimi tukstančių litų – išlaidas sudaro viskas nuo patalpų nuomos, komunikacijų, techninės įrangos iki personalo išlaikymo ir jo minimalių poreikių tenkinimo. Palyginimui - komercinių transliuotojų būtinos investicijų sumos prasideda šešiaženkliais skaičiais. Nereiktų pamiršti ir autorių, atlikėjų, kitų jų gretutinių teisių turėtojų ir jų intelektinės nuosavybės produktų, už kurių panaudą taip pat reikia mokėti.

Žmonės

Radijo stoties personalas, laidų vėdėjai – visi tie kurie girdim, ir kuriu, galbūt niekas net neįsivaizduoja esant ir, žinoma, - klausytojai – visų jų idėjos, mintys ir darbai ir yra ta varomoji jėga arba pamatas, kodėl radijas gali gyvuoti. Tereikia veiksmingo plano kaip visą tai sujungti.

Viskas.

Nuoširdžiai,

Radijas Andrius & Radijas Domas

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija