2009 03 19 LUNI Vilnius. Benjaminas Zavurskis. Dvasinė revoliucija Lietuvoje

Skaityti daugiau...Kovo 19 d., ketvirtadienį, 18:00 val. Laisvajame universitete (LUNI) Vilniuje svečiuosis rašytojas ir visuomenės veikėjas Benjaminas Zavurskis - Lietuvos dvasinio atgimimo sąjūdžio iniciatorius. Renginys vyks Universiteto g. 3, VU bibliotekoje, B3 auditorijoje.

"Kodėl Jums būtina išgirsti B. Zavurskio pranešimą tema: "Dvasinė revoliucija Lietuvoje"? - klausia autorius ir atsako: "Mielieji, visų pirma todėl, kad sudalyvautumėte istoriniame įvykyje: būtent šiame LUNI susirinkime Benjaminas Zavurskis paskelbs dvasinės revoliucijos Lietuvoje pradžią - tapk gyvos istorijos tapsmo liudytoju, o gal net ir dalyviu; likimas Tau suteikia unikalų šansą (ta proga pravartu po ranka turėti bent foto aparatus)...“

Skaityti daugiau...

2009 03 17 LUNI Vilnius. Skaitymo seminaras 2. Antonio Negri & Michael Hardt „Imperija“. 1 skyrius

Skaityti daugiau...Laisvasis universitetas (LUNI) atnaujina skaitymo seminarų ciklą, kurio metu bus nagrinėjamas „XXI amžiaus Kapitalu“ vadinamas Antonio Negri ir Michaelo Hardto veikalas „Imperija“. Seminarų metu bus nagrinėjami atskiri esminiai knygos skyriai, kuriuose lankytojai galės ieškoti atsakymų į teksto gale pateikiamus klausimus, o taip pat iškelti savo tezes, savaip interpretuoti tekstą.

2009 m. kovo 17 d. (antradienį) siūlome aptarti šios knygos pratarmę ir 1-ąjį skyrių. Prašome atkreipti dėmesį į kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiamus klausimus. Užsiėmimas vyks Filaretų g. 16 dailininkų dirbtuvėse.

Skaityti daugiau...

2009 03 12 LUNI Vilnius. Julija Sipailaitė. Šiuolaikinė Kinija: socializmas, visuomenė, kasdienybė

Skaityti daugiau...Kovo 12 d., ketvirtadienį, 18:00 val. Laisvajame universitete (LUNI) Vilniuje svečiuosis vertėja Julija Sipailaitė, pusantrų metų studijavusi Nankino universitete, Kinijoje. Mūsų pokalbių ir diskusijų tema: „Šiuolaikinė Kinija: socializmas, visuomenė, kasdienybė". Lektorė norėtų pasidalinti savo žiniomis ir įspūdžiais, sukauptais gyvenant KLR, bedraujant ir dirbant su vietiniais gyventojais bei vakariečiais.

Ji klausia: „Ne kartą esu sakiusi, jog demokratija šiais laikais tėra dar vienas eksportuojamas prekės ženklas. Ar neverta Vakarams bent minutei stabtelti ir susimąstyti apie demokratijos nuvalkiojimą? Nejau manote, jog Lietuvoje yra demokratija?". Paskaitos vieta: Vilniaus universiteto centrinė biblioteka, B3 auditorija, VU Centriniai rūmai, Universiteto g. 3, Vilnius.

Skaityti daugiau...

2009 03 05 LUNI Vilnius. Arvydas Stašaitis. Nuosavybė – laisvės ribos

Skaityti daugiau...Kovo 5 d. LUNI Vilniuje svečiuosis kontraversiškos biografijos (už savo veiklą buvo įkalintas) verslininkas Arvydas Stašaitis, su kuriuo bandysime aiškintis laisvės ir nuosavybės santykį. Diskusijos tema: „Nuosavybė – laisvės ribos“. Diskusijos vieta: Vilniaus universiteto centrinė biblioteka, B3 auditorija, VU Centriniai rūmai, Universiteto g. 3, Vilnius.

Nors nuosavybės neliečiamumas yra įtvirtintas daugelyje pasaulio konstitucijų, tačiau jis ne visuomet gerbiamas. Svarstysime, ar galima neigti pagarbą nuosavybei kaip įsigalėjusią pasaulinę moralinę nuostatą, bandysime ieškoti, kur slypi nepagarbos nuosavybei priežastys. Kuriais atvejais nuosavybė gali (jei gali) suteikti žmogui laisvę ir kada ji tampa prievartos forma?..

Skaityti daugiau...

2009 02 26 LUNI Vilnius. Lukas Devita. Žmonijos amžius ir raida - alternatyvūs požiūriai

Skaityti daugiau...Ketvirtadienį, vasario 26 d., Laisvajame universitete (LUNI) Vilniuje jau antrą kartą svečiuosis publicistas, avangardinis menininkas, ufologas, muzikantas Lukas Devita. Šįkart kalbėsime apie žmonijos kilmę bei amžių. Apie žmonijos amžių ir civilizacijų raidos problemas su Luku Devita kalbėsime vasario 26 d., ketvirtadienį, 18 val. Vilniuje, Universiteto g. 3, VU centrinėje bibliotekoje, B3 auditorijoje.

Visuotinai priimtos dvi pagrindinės žmogaus kilmės versijos – evoliucinė bei kreacionistinė. Darwino evoliucijos teorija, nors ir stokoja rimtų įrodymų, tapo dogmatišku mokslo bei pasaulėžiūros pagrindu Vakarų pasaulyje. Savotiška priešprieša darvinizmui išliko kreacionistinė teorija, pripažįstanti Dievo kūrybinę galią bei žmogaus sutvėrimą nukelianti į laikotarpį apie 10 000 metų pr. Kr.

Skaityti daugiau...

2009 02 19 LUNI Vilnius. Programuojama valstybė ir programuojama ateitis

Skaityti daugiau...Vasario 19 d., ketvirtadienį, 17:30 val. Laisvajame universitete (LUNI) Vilniuje diskutuosime apie politikos ateitį. Užsiėmimo tema „Programuojama valstybė ir programuojama ateitis“.

Trumpus pranešimus perskaitys du lektoriai. Valentinas Klimašauskas nagrinės futuristinę politikos terminologiją: „Trumpas netolimos praeities žodynėlis: nuo Ateities iki Wiki-Lietuvos“ Žygimantas Medelis kalbės apie atvirą politiką: „Ginant politiką. Programuojama valstybė“. Diskusijos vieta: Vilniaus universiteto centrinė biblioteka, B3 auditorija, VU Centriniai rūmai, Universiteto g. 3, Vilnius.

Skaityti daugiau...

2009 02 12 LUNI Vilnius. Vieša diskusija diskriminacijos tema „Kam Lietuvoje gyventi gera?“

Skaityti daugiau...Vasario 12 d., ketvirtadienį, 17:30 val. Laisvajame universitete (LUNI) Vilniuje vyks vieša diskusija diskriminacijos tema. Užsiėmimų metu trumpą pranešimą „(Ne)diskriminacijos retorika: tarp vertybių ir manipuliacijų“ perskaitys humanitarinių mokslų daktarė, Lygių galimybių plėtros centro projektų vadovė Margarita Jankauskaitė.

Pranešėja trumpai apžvelgs struktūrines diskriminacijos prielaidas: ją palaikančias hegemonines galios strategijas, kultūrinius veiksnius, kurie apima tapatybės formavimo(si) mechanizmus, ir socialines sistemas. Diskusija vyks Universiteto g. 5, Vilniuje, Vilniaus universiteto filologijos fakultete, Spaustuvės auditorijoje.

Skaityti daugiau...

2009 02 09 LUNI Vilnius. Filmo „Yes men fix the world“ peržiūra bei aptarimas

Skaityti daugiau...2009 m. vasario 9 d., antradienį, 18:00 val., „ARTotekos“ kūrybinėse dirbtuvėse, A. Strazdelio g. 1, Vilniuje, LUNI rengia kolektyvinę filmo Yes men fix the world“ peržiūrą bei aptarimą.

„Juokingas, naudingas, įkvepiantis“ (Naomi Klein)

 Renginys facebook'e

2009 m. sukurta „Yes men“ grupės dokumentinė komedija „Yes men fix the world“ padaužišku stiliumi pašiepia šiuolaikinės visuomenės godumo kultą ir atvirai tyčiojasi iš didžiųjų pasaulio korporacijų. Grupės vyrukai, tęsdami 2004-aisiais pradėtą veiklą, apsimeta aukštas pareigas užimančiais bosais ar valdininkais ir grynu absurdu paverčia paties aukščiausio lygio verslo konferencijas.

Skaityti daugiau...

2009 01 29 LUNI Vilnius. Stanislovas Tomas. Riaušių istorija: teisinė padėtis

Skaityti daugiau...Sausio 29 d., ketvirtadienį, Vilniaus LUNI filiale vėl svečiuosis Paryžiaus Sorbonos universiteto ir Londono universiteto teisės doktorantas Stanislovas Tomas. Šįsyk jis parengs pranešimą apie riaušių istoriją teisine prasme, remdamasis įvairių šalių konstitucijomis paanalizuos neramumų teisėtumą bei žmonių teisę į sukilimą prieš neteisingą valdžią, pakomentuos, kokiais atvejais riaušės tampa teisėtos.Paskaita vyks Universiteto g. 3, VU centrinėje bibliotekoje, B3 auditorijoje.

Stanislovas TOMAS yra Paryžiaus Sorbonos universiteto ir Londono universiteto teisės doktorantas. Mokykloje Stanislovas buvo vunderkindu: peršoko iš šeštos klasės iš karto į aštuntą. Intelekto koeficientas: 156. Moka aštuonias užsienio kalbas, perėjo per 12 pasaulio universitetų.

Skaityti daugiau...

2009 01 22 LUNI Vilnius. Saulius Norvaišas. Technologijos, tinklai ir žmonės

Skaityti daugiau...Sausio 22 d., ketvirtadienį, Laisvajame universitete (LUNI) Vilniuje svečiuosis M. Romerio universiteto socialinės informatikos fakulteto dekanas Saulius Norvaišas. Jo pranešimo tema „Technologijos, tinklai ir žmonės: Didysis Sprogimas". Nagrinėsime šiuos klausimus:

  • Apie inovacijų savipakankamumą (6 proc. būtinų nenormalumų dėsnis ir chaoso teorija)
  • Apie Dirbtinio Proto (Artificial Intelligence) mitą (mentaliniai modeliai ir duomenų sodrinimas)
  • Įtinklintų organizacijų atsiradimas (investicijos ir sprendimų priėmimas)
  • Apie įtinklintą žinių „gamybą“ ir jų perdavimą/įsisavinimą
  • Mokslų susiliejimas (tinklų teorija, kietoji ir blausioji matematika)
  • Visuomenės atsirandančios bendrabūvio technologijos (bepartinė visuomenė ir omnikratija)

Paskaita vyks Universiteto g. 3, Vilniuje, Vilniaus Universiteto centrinėje bibliotekoje, B3 auditorijoje.

Skaityti daugiau...

              facebook lunigoogle-plus lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija