b_200_279_16777215_00_images_iliustracijos_2015_kaunas_Guerrilla_Communication_workshop_with_Will_Hejda.jpg

Kovo 12 d., ketvirtadienį, 19 val. žaliamname – kontrkultūros aktyvisto iš Austrijos Willio Hejdos partizaninės komunikacijos (angl. „Guerrilla communication“) dirbtuvės.

Renginys Facebook'e

[EN]

Subvertising? Barbie Liberation Organisation? Invisible theatre?

A workshop for all people who would like to intervene in advertising, reclaim space and who want to know how faking works!

Communication-guerrilla is an umbrella term for political and artistic strategies which share their use of structures of communication in a creative and subversive way. The collection of methods and tools makes it possible to act out of an oppressed or less privileged position. Thereby new perspectives open up to intervene and influence within political and cultural debates and struggles.

The workshop gives an overview about the theoretical framework of communication-guerilla as well as connected methods and some examples of interventions. For example we will take a look on how sexist advertising can be criticized, attacked and influenced.

There should be also enough space to connect to specific challenges or cases participants would like to address within their own environment.

The workshop will be held in English and takes about five hours (including breaks).

Bring a USB-stick or external hard drive with you if you would like to get the additional digital workshop material.

There is no fixed price for the workshop, you can pay as you wish and whatever your financial conditions allow you to give.

A workshop by: willi hejda – transnational activist and (counter)cultural worker.

Part of re:active – a independent collective based in vienna working for self-organization, diy, art and culture, knowledge transfer and youth-participation.

[LT]

Reklamų subversijos? Barbių išlaisvinimo organizacija? Nematomas teatras?

Šios dirbtuvės skirtos visiems, kas norėtų išmokti žaisti su reklama ar atsiimti erdvę, pareiškiant savo teisę į ją, t. y. visiems, kas nori sužinoti, kaip veikia reklamų parodijavimas. t.y. jų 'feikinimas'.

Partizaninė komunikacija yra skėtinė sąvoka, kuria apibūdinamos įvairios politinės ir meninės strategijos, kurioms bendra yra tai, kad komunikacija panaudojama kūrybišku ir subversyviu būdu. Ši metodų ir įrankių kolekcija leidžia mums veikti iš engiamųjų ir mažiau privilegijuotų pozicijos. Tokiu būdu atsiveria naujos perspektyvos ne tik įsikišti, bet ir paveikti politinius ir kultūrinius debatus - įsijungti į kovą.

Dirbtuvės trumpai supažindina su teorine partizaninės komunikacijos dalimi, taip pat su metodais ir realiais, praktiniais intervencijų pavyzdžiais. Pavyzdžiui, pažiūrėsime, kaip seksistinės reklamos gali būti kritikuojamos, puolamos ir įtakojamos.

Bus palikta pakankamai erdvės aptarti išskirtinius iššūkius ar atvejus, su kuriais dirbtuvių dalyviai susiduria savoje aplinkoje.

Dirbtuvės vyks anglų kalba, jų trukmė – apie 5 valandos (su pertraukomis).

Jei norėtumėte gauti papildomos skaitmeninės dirbtuvių medžiagos, atsineškite USB raktą ar išorinį diską.

Dirbtuvių dalyviams rekomenduojama palikti auką vedėjo kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms. Nustatytos kainos nėra, ją galime pasirinkti patys pagal finansinę situaciją.

Dirbtuves ves willi hejda – tarptautinis aktyvistas ir (kontr)kultūros darbuotojas. willi atstovauja nepriklausomam Vienos kolektyvui re:active, besivadovaujančiam savi-organizacijos, diy idėjomis, aktyviai dirbančiam su menu, kultūra, informacijos sklaida ir jaunimo įtraukimu.

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija