greencapitalism 

 

2010 m. kovo 4 dieną, ketvirtadienį, 19.00 val., ekologiniame klube „Žvejonė“ (Taikos pr. 42-3, Klaipėda) Vytautas Švanys skaitys paskaitą „Alternatyvioji energetika – mitai ir tikrovė“.

Paskaitoje klausytojai bus supažindinami su pagrindinėmis atsinaujinančių energetinių išteklių rūšimis:

  • vėjo,
  • geoterminė,
  • biokuru,
  • biodegalais,
  • hidroenergetika.

Bus aptartos jų panaudojimo potencialas ir galimybės, labiau gilinantis į vėjo energetiką ir geoterminės energijos panaudojimo aspektus.

Renginys facebook'e

Bus paliestos ir konceptualios temos keliant klausimus:

• Kiek dabar vykdoma alternatyviosios energetikos (AE) plėtra atitinka (ar atitinka) elementarius sveiko proto, moralinius kriterijus?

• Ar ji atitinka visuomenės interesus, ar nepažeidžia pamatinių žmogaus teisių?

• Kokie yra tikrieji AE plėtros tikslai?

• Ar visados ir kokiu mastu AE panaudojimas yra ekologiškas?

• Kiek „žalioji“ energija turi „žalumo“?

• Ir galų gale, ar tai įmanoma, kad AE plėtra tarnautų žmonių gerovei? Ką ir kaip šiam tikslui reikėtų daryti?

Lektoriaus požiūris dažnai nesutampa su vyraujančia visuomenėje nuomone, o kai kur net neatitinka asmenų, save vadinančiais žaliaisiais ir aplinkosaugininkais, nuostatoms, todėl pageidautina, kad klausytojai išsakytų savo nuomonę, pateiktų kontrargumentus, dalyvautų diskusijose.

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija