Ivanauskas_foto2010 m. gegužės 24 d., pirmadienį, 18:00 val., „ARTotekos“ kūrybinėse dirbtuvėse, A. Strazdelio g. 1, Vilniuje, Laisvasis universitetas (LUNI) rengia paskaitą, skirtą klasiniams sovietinės sistemos ypatumams. Lektorius – istorikas, VU TSPMI postdoktorantas Vilius Ivanauskas aptars lietuviškosios sovietinės nomenklatūros kaip valdančiųjų klasės tapatumus.

Renginys facebook'e

Lietuviškoji sovietinė valdžia vėlyvajame sovietmetyje gali būti analizuojama iš skirtingų perspektyvų. Viena vertus, ji buvo sovietizacijos politikos įgyvendintoja, kita vertus, ji susidurdavo su vietinės visuomenės poreikiais ir aplinkui tvyrančiais „gimtojo krašto“ vaizdiniais bei etnine nostalgija. Trečia, ją veikė sistemos neefektyvumas, tuščiavidurė ideologija ir neformali manevravimo sistemoje aplinka. Ketvirta, deficitinėje visuomenėje nomenklatūra turėjo kur kas geresnes vartojimo pozicijas nei likusi visuomenės dalis, taip pat išsiskirdavo savo turima galia ir prestižu.

Kuris šių kontekstų atrodo svarbiausias svarstant lietuviškosios nomenklatūros santykį su sovietiniu režimu? Koks būtų tinkamiausias jos vaidmens ir tapatumo modelis? Kaip jis susijęs su nacionalinio identiteto mobilizavimu sovietmečiu ir 9-ajame dešimtmetyje vykusiais visuomeniniais pokyčiais?

Nomenklatūros apibūdinimas pirmiausiai remiasi pastebėjimu, jog oficiali laikysena brandžiojo socializmo metu (7-ojo dešimtmečio pabaiga – 9-ojo dešimtmečio vidurys) tapo visiškai nelanksti ir priklausoma nuo dogmos bei sustingusių galios sklaidos ir valdymo ritualų, o realūs sprendimai vis dažniau panirdavo į valdžios struktūras apkibusius socialinius tinklus ir neformalią nomenklatūros aplinką. Nepasitikėjimas viešai demonstruojamais valdymo ritualais ir taisyklėmis griovė formalių biurokratinių rutinų veiksmingumą ir planinės komandinės sistemos legitimumą, o įvairaus lygio sovietinius biurokratus (tarp jų ir vietinės nomenklatūros atstovus) vertė remtis labiau suasmenintomis neformaliomis praktikomis, o kartu plėtoti socialinį žinojimą apie būdus, kaip „reikia siekti savo tikslų“, kurie praktikoje marksistinę-leninistinę socialinę teoriją keitė kasdienybės išmintimi realiojo socializmo sąlygomis.

Vilius Ivanauskas šiuo metu yra VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto postdoktorantas, atlieka tyrimus nomenklatūros, kultūrininkų ir intelektualų santykio su sovietine sistema, jų transformacijų ir dalyvavimo visuomenės pokyčiuose 9-ajame dešimtmetyje tematikomis. Dėsto kursą apie sovietinę sistemą.

2003-2007 m. Vilius Ivanauskas studijavo istorijos krypties doktorantūroje Lietuvos istorijos institute ir Klaipėdos universitete. 2005 m. stažavosi Maxo Plancko socialinės antropologijos institute Vokietijoje. 2008 m. birželio mėn. apgynė humanitarinių mokslų daktaro laipsnį (disertacijos pavadinimas „Lietuviškoji nomenklatūra biurokratinėje sistemoje: tarp stagnacijos ir dinamikos (1970-1988 m.). 2009 m. vykusiame konkurese „Geriausios 2008 m. disertacijos” Viliaus Ivanauskas tapo šio konkurso laureatu (viena iš trijų geriausių humanitarinių ir socialinių mokslų disertacijų). 2010 m. vasario mėn. stažavosi keliuose JAV universitetų (Indianos, Berklio, Kalifornijos ir Stanfordo) Rytų Europos, Eurazijos ir Rusijos studijų centruose, skaitė viešas paskaitas Indianos ir Berklio universitetuose.

nomenklatura

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija