stok-i-profsajungaŠią savaitę Laisvajame universitete (LUNI) Vilniuje vyks užsiėmimai, skirti Lietuvos profsąjungų judėjimui. Pakviesti trys lektoriai: Tomas Tomilinas (Judėjimas prieš prakaito krautuves), Valdas Vidugiris (IKI profsąjungos pirmininkas), Romas Turonis (Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos atstovas viešiesiems ryšiams). Kalbėsimės apie Lietuvos profesinių sąjungų padėtį, bėdas ir naujus vėjus kovoje prieš socialinį išnaudojimą.

T. Tomilinas pateiks argumentus, kodėl visuomenę be profsąjungų galima vadinti "laiminga vergove", R. Turonis įspės dėl pavojaus, kad dabartinės profsąjungos linksta į hierarchiją ir lyderių kultą, o V. Vidugiris kalbės labai konkrečiai - ką daryti, kad tavo darbovietėje įsikurtų normali, o ne popierinė profsąjunga. Užsiėmimai vyks šį ketvirtadienį, lapkričio 20 d., 17:30 val. Universiteto g. 3, Vilniuje, Vilniaus Universiteto Centrinėje bibliotekoje, B3 auditorijoje.

Tomo Tomilino pranešime bus nagrinėjama profesinių sąjungų reikšmė demokratijai, argumentuojama, kad vienintelis įmanomas šiuolaikinės vergovės panaikinimo būdas yra socialinis dialogas tarp dviejų lygiaverčių partnerių - kapitalo ir solidaraus bei sąmoningo darbininkų kolektyvo. Bus kalbama apie Lietuvos darbo kodekso privalumus darbininkams bei jo pakeitimo pastarųjų nenaudai grėsmę, apie mūsų šalies profsąjungų dabarties situaciją, galimybes bei stabdžius.

Romas Turonis aiškinsis, ar veikia mūsų visuomenėje paprastas, aiškus ir progresyvus muškietininkų šūkis „Vienas už visus – visi už vieną“. Lektorius pabrėžia solidarumo – kartu veikiančių žmonių tarpusavio ryšio – neginčijamą svarbą tada, kai būtina keisti visuomenės santykius, netenkinančias darbo sąlygas. Lektorius nagrinės, kas lemia besiformuojančią profsąjungų tendenciją lyderio kulto ir hierarchijos link, ir galbūt paneigs dalies klausytojų išankstines nuostatas profesinių sąjungų atžvilgiu.

Valdas Vidugiris dalinsis praktine IKI parduotuvių tinklo darbuotojų profsąjungos kūrimo patirtimi, patars, kaip savo darbovietėje suburti iš tiesų veikiančią, o ne „popierinę“ profsąjungą, papasakos, su kokiomis problemomis susiduria naujai susikūrusios profesinės sąjungos, pakomentuos oficialiai siekiančių „socialiai atsakingos įmonės statuso“ IKI vadovų reakciją į naujai susikūrusią darbuotojų iniciatyvą, pirmąją šios srities darbuotojų susivienijimą šalyje.

Tomilinas vidugiris turonis
Iš kairės; T. Tomilinas, V. Vidugiris, R. Turonis

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija