nepakantumas

2015 m. vasario 19 d., ketvirtadienį, 18:00 val. Laisvasis universitetas (LUNI) kviečia į susitikimą su LMTA doktorante Salomėja Bandoriūte. Paskaitos tema: „Šiuolaikinis lietuvių humoras: nepakantumas kitoniškumui“. Renginys vyks Venclovų namuose, Pamėnkalnio g. 34, Vilniuje.

Renginys Facebook'e

Paskaitos metu klausytojai bus supažindinami su moksline humoro ir anekdoto žanro samprata, pagrindinėmis humoro teorijomis, leidžiančiomis tyrinėti juokavimą ir juoką. Išsamiau bus apsvarstomos priešiškumo humoro teorijos, leidžiančios atpažinti ir interpretuoti agresyvų humorą. Taip pat glaustai aptariamas humoro ir emocijų ryšys, labiau gilinamasi į agresijos emociją – trumpai peržiūrima istorija, atlikti mokslininkų tyrimai, aprašomi agresyvių juokų tipai, atsižvelgiant į jų temas.

Pranešime pasitelkiami anekdotų pavyzdžiai nuo XIX a. vid. iki šiandieniniame Lietuvos kontekste populiarių pavyzdžių, atspindinčių visuomenės nepakantumą kitoniškumui (pvz., rasistiniai, seksistiniai ir pan.). Pastebėtina, kad agresiją reiškiančiuose juokavimuose dažniausiai yra pabrėžiama „Mes – Jie“ opozicija, kurioje pastebima savotiška visuomenės etnocentrizmo apraiška ir hierarchinė struktūra.

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija